Ekonomi Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

02.12.2020
Blog Başlık
Değişen ve küreselleşen dünyadaki rekabetle başa çıkabilecek bilgili ve yenilikçi ekonomi politikası ve yönetim bilimi uzmanları yetiştirmek üzere eğitim yapan bölümlerdir.
Mezunlar, ulusal ve uluslararası şirketlerde, bankacılık ve finans sektöründe, Hazine, Rekabet Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkez Bankası gibi kamu kuruluşlarında ve sivil toplum kuruluşlarında yönetici, araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler.
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:Hızla değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurabilmek, ekonomik ve toplumsal sistemler açısından karşı- laşılan problemleri çözebilmek için, bu alanlarda uzmanlaşmış, nitelikli insan gücüne gelecekte de gereksinim duyulacaktır.
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
-Sayısal düşünme yeteneğine sahip olması
-Ekonomi ve Sosyal Bilimlere ilgi duyması
-Araştırma ve inceleme merakına sahip olması
-İleri görüşlü olması, doğru kararlar alabilmesi
-Yaratıcı ve girişken olması, yeniliklere açık olması
-Sorumluluk duygusuna sahip olması
-İnsanlarla iyi iletişim kurabilmesi
-Organizasyon yeteneğine sahip olması gerekir.
 
Erkek öğrenciler , yurtları tercih etmek yerine daha çok ev ortamında arkadaş gruplarıyla barınmayı tercih etmektedir.