Diş Hekimliği Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

01.12.2020
Blog Başlık

Diş Hekimliği programı, ağız boşluğunun ve diş sağlığının korunması, diş ve diş etleri hastalıklarının tedavisi, diş ve çene ameliyatları ile ağız içi protez yapımı konularında çalışacak diş hekimleri yetiştirir .

 
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler; Diş Hekimliği programının ilk iki yılında genellikle Biyoloji, Kimya, Fizik ve Matematik gibi temel bilim dersleri verilir
 
Daha sonraki yıllarda okutulan lisans programına özgü dersler ise genellikle bu temel derslerle dolaylı olarak ilgilidir. Diş Hekimliği Fakültelerinin son üç yılında dersler çoğunlukla uygulamalı olarak yapılır.
 
Mezunların Kazandıkları  Unvan ve Yaptıkları işler; Diş Hekimliği programının ilk iki yılını başarı ile tamamlayan öğrenciye "Temel Diş Hekimliği Bilimlerinde Önlisans Diploması", beş yıllık Diş Hekimliği Fakültesi'ni bitiren öğrenciye ise "Diş Hekimliği Yüksek Lisans Diploması" ve "Diş  Hekimi"  unvanı verilir.
 
Diş hekimi kliniğe gelen hastanın şikayetlerini dinler, hastayı muayene eder, gerektiğinde rahatsızlık veren bölgenin filmini çeker ve sağlıksız dişi saptar; dişin durumuna göre gereken tedaviyi yapar, protez yapmak için ağız boşluğunun ölçüsünü alır, protez yapar veya yaptırır, yapılan dişi ağız boşluğuna yerleştirir, çarpık ve eğri dişleri düzeltmek için dişler üzerine ve çenelere bant, tel vb. düzenekler koyar, diş etleri  hastalıklarını  ilaç ya da ameliyatla tedavi  eder.
 
Çalışma Alanları; Diş hekimleri,serbest çalışabilecekleri gibi bir devlet kuru­ luşunda da görev alabilirler. Muayenehane açacak bir diş hekiminin önce Türk Diş Tabipleri Odası'na başvurması, Sağlık Bakanlığı'ndan muayenehane açma izni alması ve durumu Maliye Bakanlığı'na bildirmesi gerekir. Resmi ve özel hastanelerde veya dispanserlerde çalışmak isteyen diş hekimleri, ilgili kurumlara başvurur uygun kadrolara tayin edilirler. Diş hekimleri Türk Diş Tabipleri Odası'na üye olmak zorundadırlar. Diş hekimlerinin bir kısmı da uzmanlık eğitimi görüp üniversitelerde görev almaktadırlar . Serbest çalışmak isteyen bir diş hekiminin muayenehane açacak, alet ve malzeme alacak kadar sermayesi olmalıdır
 
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:Ağız ve diş sağlığına verilen önem gün geçtikçe artmaktadır. Bu meslek dalının iş olanakları gelecekte de geçerliliğini arttırarak devam ettirecektir.
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
-El ve parmakları ustaca kullanabilmesi
-Cisimler ve şekiller arasında bağlantı kurabilmesi
-Hoşgörülü, sabırlı olması
-Estetik anlayışının yüksek olması
-Beyin ve el koordinasyonunun yüksek olması
-Dikkatli olması ve dikkatini bir noktada uzun süre yoğunlaştırabilmesi
-Sorumluluk duygusunun gelişmiş olması
-Hoşgörülü olması ve iletişim kurma becerisine sahip olması gerekir
 
Özel yurtlar genellikle yüksek gelirli öğrenciler tarafından tercih edilmektedir.