Dilbilim Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

01.12.2020
Blog Başlık
Dil adı verilen ve değişik ülkelerde çeşitli toplumların birbirinden farklı sembol sistemleri biçiminde kullandıkları, fakat birçok ortak nitelikleri olan iletişim sistemini inceleyen bir bilim dalıdır.
 
Temel amaç, başta Türkçe olmak üzere dünya dillerinin yapısı, işleyişi, bireysel ve toplumsal kullanımı gibi özellikler üzerine karşılaştırmalı ve uygulamalı bilimsel çalışmalar yapabilecek uzmanlar yetiştirmektir. Bu hedef doğrultusunda dilbilim programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin genel olarak dil sistemi, özelde ise Türkçe'nin yapısı, işleyişi hakkında ayrıntılı bir bilgi birikimine sahip olmaları, dilbilim alanında yapılmış önemli çalışmaları yöntemleri, konuları ve özgün sonuçları açısından kavramış olmaları ve tüm birikimlerini uygulamaya aktarma becerisini geliştirmiş olmaları hedeflenmektedir.
 
Ayrıca, öğrencilerin dile bilimsel açıdan bakmalarını sağlamak, bu öğrencileri dil üzerinde araştırma ve uygulama yapmaya özendirerek toplumdaki farklı sektörlere yönelik yayın ve işgücü desteği sağlamak ve uygulamalı dilbilim alanında çalışmalar yapmak da hedeflenir.
 
Dilbilimin tarihi ve önemli aşamalarının anlatıldığı giriş dersleri dışında, sesbilim, anlambilim, sözdizimi, biçimbilim gibi alanlarda giriş düzeyinde ve ileri düzeyde dersler anlatılmaktadır. Karşılaştırmalı derslerde, Dünya dilleri ve bu diller arasında Türkçenin yeri üzerine genel kavrayışlar geliştirilmektedir. Metin ve söylem çözümlemesi ile ilgili derslerde bilimsel ve edebi eserler, günlük konuşmalar, özel amaçlı yazılar v.b. metinlerin yapısı, kurgusu ve iç ilişkileri incelenmektedir. Anadil ve yabancı dil öğretimi alanlarındaki derslerde dil öğretim teknikleri, bugünkü sorunları ve bunlara getirilecek çözümler hakkında bilgi ve deneyim kazanma uygulamaları yapılmakta, okul öncesi, okul çağı ve iki-dilli veya çok-dilli ortamlarda dil öğretimi üzerine yapılmış inceleme ve araştırmalar okutulmakta, bu alanlardaki sorunların tartışıldığı ortamlar yaratılmaktadır
 
Çalışma Alanları
Mezunlar öğretmenlik sertifikası aldıkları takdirde öğretmenlik yapabilirler .Çevirmenlik, akademisyenlik gibi alanlarda da çalışma şansına sahiptirler .
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
-En az bir yabancı dili, bu dilde yazılmış akademik yayın ve kaynakları okuyabilecek düzeyde bilmesi,
-Uzun zaman ve büyük çabalar gerektiren araştırmaları yapabilmek için sabırlı ve dikkatli olması, yapılan işe odaklanabilmesi,
-Teknoloji ve gündemi yakından takip etmesi,
-Yazılı ve sözlü Türkçe'ye hâkim olması,
-Yabancı dil ve kültürlere ilgi duyması,
-Ekip çalışmasına yatkın olması,
-Yaratıcı olması gerekir.
 
Kız yurtları veya erkek yurtları öğrencileri eğitim öğretim dönemi boyunca destekler.