Deri Mühendisliği Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

30.11.2020
Blog Başlık
Deri Mühendisliği programının amacı, derinin işlenmesi ile ilgili teknolojiyi geliştirme alanında çalışacak insan gü­ cünü yetiştirmektir.
 
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Deri Mühendisliği programında fizik, kimya, biyoloji ve ekonomi gibi temel derslerden başka Giysilik Deriler Teknolojisi, Ayakkabı Teknolojisi, Deri Konfeksiyonu, Deri Fiziksel Testleri, Pazarlama, Döşemelik Deriler Teknolojisi dersleri okutulmaktadır.
 
Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları işler
Deri Mühendisliği programını bitirenlere “Deri Mühendisi” unvanı verilir. Deri mühendisi tarımsal bir ürün olan derinin, ham madde durumundan işlenmiş deri haline gelinceye kadar geçirdiği işlemleri ve ürünün satışını planlar; başta deri olmak üzere yün, pamuk ve sentetik liflerin değer­ lendirilmesine yönelik teknolojilerin geliştirilmesi için araştırmalar yapar.
 
Çalışma Alanları
Deri Mühendisliği alanında yetişenler özel sektöre ait deri işletmelerinde çalışabilirler; imkanları olanlar kendi işlet­ melerini  kurabilirler.
 
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Bu alanda iyi yetişmiş insan gücüne ihtiyaç artacaktır.
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
-Kimyasal maddelere karşı alerjisi olmaması
-Bilimsel merakı olması
-Yeni ve güncel teknolojileri takip edebilmesi ve bundan hoşlanması
-Masa başı iş beklentisi olmaması
-İletişim becerisine sahip olması gerekir.
 
Erkek yurtları öğrencilere çeşitli sosyal etkinlikler düzenleyerek sosyalleşmelerini sağlar.