Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

27.11.2020
Blog Başlık
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği programının amacı; hem denizde güverte ve makine zabiti hem de denizcilik acentalarında çalışacak elemanlar yetiştirmektir .
 
Bu programda okuyan öğrenciler 1. sınıfın sonunda üç anabilim dalından birini seçmek durumundadırlar. Bunlar:
1.Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte)
2.Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Makine)
3.Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İşletme)
Bu üç daldan mezun olanlara “Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Lisans Diploması” verilmektedir.Diplomada dal adı belirtilmektedir.
 
Programda  Okutulan  Belli  Başlı Dersler; Deniz Ulaştırma işletme Mühendisliği programındaki öğrenciler birinci sınıfın sonunda üç anabilim dalından birine ayrılmaktadır . Bunlar; Gemi Yönetim Mühendisliği (Güverte); Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve Deniz Ulaştırma işletme Mühendisliği'dir.Matematik, Fizik, Kimya, Bilgisayar Programlama, Gemi Mühendisliğine Giriş, Deniz, Örf – Adet ve Liderlik,Malzeme Bilgisi gibi dersler okutulur.
 
Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları işler; Bu üç daldan mezun olanların hepsine "Deniz Ulaştırma işletme Mühendisliği Lisans Diploması" verilmekte ve diplomada dal adı belirtilmektedir . Güverte zabiti olarak çalışacak mezunlar 4. Kaptan olarak işe başlarlar, belli hizmet dönemlerinden sonra kaptanlığa (süvariliğe) kadar yükselirler . Gemide bulunan her kaptanın belli görevleri vardır. Bunlar genellikle her gün köprü üstünde sekiz saat değişmeli olarak nöbet tutmak ve geminin güvenli biçimde seyrini, limanlara yanaşıp yükünü boşaltmasını ve yeni yük almasını sağlamaktır . Makine zabiti olarak çalışacak mezunlar 4. Makine Zabiti olarak işe başlayarak, belli hizmet dönemlerinden sonra 1. Makine Zabitliğine (baş mühendisliğe) kadar yükselirler. Mezunların genel olarak yaptıkları işler, her gün sekiz saat makine dairesinde değiş­ meli olarak nöbet tutmak, makinelerde çıkabilecek aksaklık­ ları saptayıp onarmak, gemideki tüm makine donanımının bakımını yapmak ve düzenli olarak işleyişini sağlamaktır. Çalışma ortamı kapalı ve gürültülüdür. Deniz ulaştırma işletme mühendisi olarak çalışacak olanlar denizcilikle ilgili firmalarda yatırımların değerlendirilmesi, gemilerin ve yüklerinin sigorta işlemleri, limanlarda yüklenen veya boşaltılan mallarla ilgili işlemleri, uluslararası ölçekte iş yapan firmalarda gemilere yükleme gibi işleri yürütürler.
 
Çalışma Alanları; Deniz ulaştırma işletme mühendisleri Ulaştırma Bakanlığı'na veya özel sektöre ait denizcilik kuruluşlarında görev alırlar. Denizde görev yapacak elemanların iş bulma şansı çok yüksektir. Karada çalışacakların ise iş bulma ve ilerleme olanakları iyi derecede İngilizce bilmesi ve mesleki ehliyetine bağlıdır. Ülkemizde deniz yolu ile ulaşıma verilen önem giderek artmaktadır . Bu da mezunların iş bulma imkanlarını arttırmaktadır
 
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu: Ülkemizde deniz yolu ile ulaşıma ve ticarete verilen önem giderek artmaktadır. Bu durum mezunların iş bulmalarını kolaylaştıracaktır.
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
 
1) Gemi Yönetimi Mühendisliğini seçenlerde olması gereken nitelikler:
-Matematik, özellikle fiziğe ilgili ve bu konularda başarılı olması
-Bedence sağlam ve güçlü olması
-Açık havada çalışmaktan hoşlanması
-Aileden uzak kalabilmesi
-Yöneticilik vasıflarına sahip olması
-Çok dikkatli, sabırlı, sorumluluk duygusu güçlü olması
2) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliğini seçenlerde olması gereken nitelikler:
-Matematik, özellikle fiziğe ilgili ve bu konularda başarılı olması
-Teknolojiye ilgi duyması ve mekanik konularda başarılı olması
-Denizde ve kapalı mekânlarda çalışmaktan sıkılmaması
-Bedence sağlam ve güçlü olması
-Çok dikkatli, sabırlı olması
3) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliğini seçenlerde olması gereken nitelikler:
-Fikirlerini başkalarına aktarabilme ve ikna yeteneğinin yüksek olması
-İleriyi görebilme ve fırsatları sezme yeteneğine sahip olması
-Yüksek iletişim becerisine sahip olması
-Sorumluluk duygusunun gelişmiş olması
-Analitik düşünme yeteneğine sahip olması
-Hukuk ve ekonomiyle ilgili olması gerekir.
 
Özel yurtlar genellikle geliri yüksek öğrenciler tarafından tercih edilmektedir.