Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

27.11.2020
Blog Başlık
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri programında işçi­ işveren ilişkileri, sosyal güvenlik, endüstriyel demokrasi, servet ve gelir politikası, uluslararası planda sosyal politika konularında eğitim yapılır .
 
Programda  Okutulan  Belli  Başlı Dersler; Programda Hukuk, Ekonomi, Maliye,işletmecilik ve Yönetim Bilimleri'ne ilişkin derslerle Matematik, Sosyal  Düşünceler ve Sosyal Politika Tarihi, Sosyal Politika, Çalışma Ekonomisi, Sendikacılık, Sosyal Güvenlik, Endüstriyel Demokrasi,Gelir ve Servet Dağılımı, Ücretler, Kentleşme ve Konut Politikası, Türkiye Ekonomisi ve Sosyal Yapısı, Kooperatifçilik, Çalışma Sosyolojisi  ve  Psikolojisi,  istatistik gibi dersler okutulur.
 
Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları işler; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri programını bitirenler "Çalışma Ekonomisti" unvanı ile iş piyasası, sosyal sigorta, iş mevzuatı, toplu sözleşme ve sendikacılık konularında araştırma ve incelemeler yaparak , öneriler geliştirirler. Çalışma ekonomistleri ayrıca, devletin genel sosyal politikası ile sosyal güvenlik ve endüstri ilişkileri politikasının plan­lanma, düzenlenme ve geliştirilmesinde; ilgili bakanlık ve kamu kuruluşlarında, sosyal işlerin düzenlenme ve yürütül­ mesinde; kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel sektör işletme­ lerinin çalışma, işçi – işveren ilişkileri ile diğer sosyal işleri­ nin düzenlenmesi ve yönetiminde de etkili bir rol oynarlar.
 
Çalışma Alanları; Bu alanda öğrenim görenler, DPT'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yurtdışı ve yurtiçi ünitelerinde, SGK, Bağ-Kur, T .C. Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik ku­ rumlarında, müfettiş veya uzman olarak kamu iktisadi teşebbüsleri,özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinin yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler .Çalışma ekonomistlerinin önemli bir çalışma alanı ise sendikalarda danışmanlıktır. Çalışma ekonomistleri ayrıca kamu yönetimi, iktisat ve işletme bölümleri mezun­ larının çalışabilecekleri öteki alanlarda da görev alabilirler . Özel sektörde ilerleme kişisel yeteneğe ve yabancı dil bilmeye bağlıdır.
 
Devlet yurtları hizmet bakımından bir çok olanaklara sahiptir.