Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

27.11.2020
Blog Başlık
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı programı, Çağdaş Yunan­ca'yı yabancı dil olarak temel dil becerileri boyutunda öğ­ retmeyi ve kültürünü tanıtmayı amaçlar . Programın eğitim süresi dört yıldır . Program Yunanca Dil Bilgisi, Çeviri ve Sözlü Anlatım, Edebiyat Tarihi, Bizans Tarihi, Bizans Metin­leri ve Yunan Kültür Tarihi gibi derslerden oluşur.Yunanca öğrenmek, etkili ve sürekli disiplinli bir çalışma gerektir­ mektedir.
 
Çalışma Alanları;Programı tamamlayanlar "Filolog" unvanını almaya hak kazanırlar. Mezunlar genellikle mütercim tercümanlık ve turizm rehberliği yaparlar. Çağdaş Yunanca okutmanı olarak da çeşitli kurumlarda ders verme imkanına sahiptirler .Ayrıca Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık, Genel Kurmay Başkanlığı gibi devlet birimlerinde ve Yunanistan ile ticaret yapan çe­şitli şirketlerde görev alabilmektedirler .
 
Yurtlara kayıt yaptıracak öğrenciler öncelikle yurtlarla ilgili ön bilgi almasında fayda var.