Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi

25.11.2020
Blog Başlık
Genel Bilgiler
Puan Türü: Özel Yetenek
Eğitim Süresi: 4
 
Programın Amacı
 
Beden eğitim ve spor programının amacı, insanın fizyolojik ve psikolojik kapasitesini sporda en yüksek verim elde edebilmek üzere yönlendirebilen ve kapasiteyi geliştirici teknikleri uygulayabilen sporcuları ve spor eğiticilerini yetiştirmektir.
 
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
 
Beden eğitimi ve spor programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda spor biyolojisi ve uygulamalı fizyoloji, fonksiyonel anatomi ve kineziyoloji, ilkyardım ilkeleri, spor psikolojisi, egzersiz fizyolojisi, psikososyal açıdan spor gibi dersler okutulmaktadır.
 
Gereken Nitelikler
 
Beden eğitimi ve spor programına girmek için, öncelikle sporun belli bir dalında yetenekli olmak gereklidir. Bu alanda çalışan insanlar bir anlamda eğitici olarak görev yaptıkları için, insanlarla iyi iletişim kurabilmek, sabırlı ve dayanıklı olabilmek bu alanda başarıyı arttırıcı faktörlerdir.
 
Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
 
Beden eğitimi ve spor programını bitirenler "Antrenör" olarak görev yaparlar. Antrenörler insanların hangi spor türüne ne derece yatkın olduğunu saptar ve bireyleri yetenekleri doğrultusunda eğitirler.
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
 
Beden eğitimi ve spor programını tercih edeceklerin;
 
•  Sporun belli bir alanında yetenekli olmaları,
•  İyi iletişim kurabilmeleri,
•  Sabırlı olmaları,
•  Bedence sağlam ve dayanıklı olmaları gerekmektedir.
 
Çalışma Alanları
 
Antrenörler (spor eğitimcileri) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda, üniversitelerde, okullarda, spor kulüplerinde görev alabilirler
 
Özel yurtları daha çok yüksek gelirli öğrenciler tercih etmektedir.