Bulgar Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

27.11.2020
Blog Başlık
Kiril alfabesiyle yazılan Bulgar Dili'ni birçok Slav ülkesi kullanmaktadır. Bulgar Dili ve Edebiyatı lisans programında öğrencilere Bulgar dil, kültür, edebiyat, tarih ve sanat eserleriyle ilgili lisans düzeyinde verilen eğitim boyunca teorik ve pratik dil, çeviri, Eski Bulgarca ve Bulgarca'nın tarihi, Bulgar yazı dilinin tarihi, Bulgar Kültür ve Uygarlık Tarihi, Eski, Yeni ve Modern Bulgar Edebiyatı, edebiyat teorisi, kompozisyon, konuşma tekniği, şiir incelemesi konulu dersler anlatılmaktadır. Ayrıca, teknolojik eğitim araç ve gereçlerinden faydalanılarak hem yazılı hem de sözlü iletişim teorik ve pratik düzeyde öğretilmektedir.
 
Programın Amacı
 
Bu programda, Bulgar dilinin gramer yapısı incelenmekte, bu dil ile meydana getirilmiş edebiyat ve kültürün başlan­ gıcından günümüze kadar geçirdiği aşamalar üzerine eğitim ve araştırma yapılmaktadır .
 
 
Çalışma Alanları:
 
Bölümden mezun olanlar ; TRT, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, elçilik ve konsolosluklar, turizm ve otelcilik işletme- leri, gümrük işletme ve lojistik firmaları, basın-yayın ve medya kuruluşları, kütüphaneler ve arşivler gibi çok geniş bir alanda çalışma olanağı bulunmaktadır.
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
-Güçlü bir belleğe ve okuduğunu anlama yeteneğine sahip olması,
-Yabancı dil ve kültürlere ilgi duyması,
-Yazılı metinler üzerinde uzun süre çalışabilme sabrına ve isteğine sahip olması,
-Ekip çalışmasına yatkın olması
-Yabancı dil ve kültürlere ilgi duyması gerekmektedir.
 
Devlet yurtları olsun özel yurtlar olsun , eğitim-öğretim dönemi boyunca öğrencilere çeşitli sosyal faaliyetler sağlar.