Biyoteknoloji/Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

26.11.2020
Blog Başlık
Biyoteknolojinin farklı tanımları olsa da en geniş ve basit hali ile biyolojik sistemlerin, yaşayan organiz- maların ve türevlerinin mühendislik, teknoloji ve tıp alanlarında uygulanması ve kullanılmasıdır.
 
Günümüzde Biyoteknoloji çok farklı uygulama alanları ile karşımıza çıkmaktadır. Biyoteknolojinin disip- linler arası bir çalışma alanı olması nedeniyle, aslında birçok uygulamanın ilgili alanların birden fazlası için geçerli olduğunu görmekteyiz.
 
Erkek yurtları öğrencilere çeşitli sportif etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin sosyalleşmesine katkı  sağlar.