Biyosistem Mühendisliği Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

26.11.2020
Blog Başlık
Biyosistem Mühendisliği, mühendislik bilimlerinin geniş kapsamlı olarak biyolojik sistemlere ve süreçlere uygulanmasını içeren bir mühendislik dalıdır.
 
Çalışma Alanları:Bu alandan mezun uzmanlar, tarımda otomasyon ve yeni gelişen teknolojiler, hassas tarım teknikleri, enerji ve makineler, bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon uygulamaları, hasat sonrası mekanizasyon uygulamaları, tarımsal yapılar, arazi ve su kaynaklarının geliştirilmesi, kırsal alanın geliştirilmesi konularında faaliyet yapacaktır.
 
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Hızlı gelişen teknolojiyle birlikte bu mesleğin iş olanakları daha da yükseleceği için kazancın oldukça tatminkâr olacağı öngörülmektedir.
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
-Fikirlerini başkalarına aktarabilme ve insanları ikna edebilme gücüne sahip olması
-Araştırma, planlama ve uygulama yeteneğine sahip olması
-Yeniliklere, gelişmelere açık ve yaratıcı olması
-Hızlı sayısal düşünme gücüne ve zihinsel yeteneğe sahip olması
-Yeni ve güncel teknolojileri takip edebilmesi ve bundan hoşlanması
-Beyin ve el koordinasyonuna sahip olması
 
Kız yurtlarında barınan öğrenciler yurdun çeşitli sosyal faaliyetlerinden faydalanmaktadır.