Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

26.11.2020
Blog Başlık
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri programının amacı, besin olarak yararlanılan tarla ve bahçe bitkilerinin üretimi, verimlerinin artırılması ve ürünlerinin değerlendirilmesi alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir. Bitkisel üretim ve Teknolojileri programında matematik, biyoloji, kimya, tarımsal ekoloji, meteoroloji, toprak bilgisi, bitki beslenme ve toprak verimliliği, meyve yetiştirme ilkeleri, bahçe bitkileri ıslahı, serin iklim tahılları gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır. Ayrıca, Bitkisel Üretim alanında yetişen kişiler, ürünlerinden yararlanılan tarla, bahçe ve sera bitkilerinin verimliliklerinin artırılması ve ürünlerin değerlendirilmesi için araş- tırmalar yapar, bol verimli ve sağlıklı bitkisel ürün elde etmenin yolları konusunda üreticilere yardımcı olur.
 
İyi kaliteli tahıl, sebze, meyve, endüstri ve süs bitkilerinin bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiştirilmesini sağlayacak tarım uzmanlarının yetiştirilmesi programın akademik önceliğidir. Ayrıca sürdürülebilir gelecek açısından teknolojik sistemlerin kullanıldığı güvenli ve sertifikalı bitkisel üretim teknikleri çok önemlidir. Dolayısı ile gerek kaliteli üretim gerekse üretim sistemlerinin veriminin artırılması amacıyla, bitki ıslahı ve üretimi çalışmalarında yeni teknolojilerin geliştirilip uygulanması gerekli olduğundan, fakültede bu konulara ağırlık verilmektedir
 
Erkek yurtları genelde dar gelirli öğrenciler tarafından tercih edilmektedir.