Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

26.11.2020
Blog Başlık
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü
Bu yazımızda Üniversite Tercihi yapacak arkadaşların meslek tercihinde bulunurken o meslek hakkında geniş bilgi sahibi olup doğru tercihte bulanmasıdır.
Programın Amacı
 
Türkiye'nin küreselleşmesinde ve çağı yakalamasında önemli bir basamak haline gelen bilgi ve iletişim teknolojilerinin geniş tabana yayılması ve bu alandaki teknolojik bilimsel gelişmelerin Türkiye'de ve Avrasya ülkelerinde kullanımının teşvik edilmesi için uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır . Bu programın temel amacı bilgi işlem ve teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmelerin ışığında kurumların bilişim alanında ihtisas sahibi bulunan kimselere olan ihtiyacını karşılamaktır. Bu bölümdeki program geleneksel bilgisayar mühendislik programlarına ilişkin programların bazı özel­ liklerini yansıtmakta ise de, işletmelere özgü bilgi işlem ve teknoloji birikiminin işletmecilik temeli ile desteklenmiş olması mezunlara çok geniş istihdam alanı yaratabilmektedir . Böylece, bölümün programı sistemin tasarımı,sistemin ge­ liştirilmesi, iletişim kanalları ve nihai tüketici memnuniyeti açısından karşılaşılan sorunları çözebilecek öğrencileri yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
 
Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları işler; Programdan mezun olanlara Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri uzmanı unvanı verilir .
 
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
 
Programın mesleki yapısal bileşenleri, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri ve işletmedir. Bölümde öğrencilere, Bilgisayar temelli sistemler, yazılım yaklaşımları, telekomünikasyon kavram ve altyapıları alanlarında, bilişim sistemleri organizasyon ve yönetimi konusunda formasyon kazanacakları, işletmeciliğe dönük derslerle de sosyal bilim formasyonu kazanmalarına yönelik eğitim verilmektedir.
 
Çalışma Alanları
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri mezunları bilişim sektöründeki tüm firmalarda çalışma olanağı  bulabilirler