Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi

25.11.2020
Blog Başlık
Genel Bilgiler
Puan Türü: YGS-1
Eğitim Süresi: 4
 
PROGRAMIN AMACI
 
Bilgisayar sistemlerini oluşturan ve bilgisayar sistemlerinin içinde bulunduğu mikroişlemcili sistemleri tasarlayan ve projeler geliştirebilen, kullanımı ve denetimi için gerekli bilgi ve beceriye sahip teknik öğretmenler yetiştirir. Bilgisayar mimarisi, bilgisayar ağları, yazılım sistemleri,   mikroişlemciler,  kontrol sistemleri alanında uzmanlar yetiştirir
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
 
•  Düşüncelerini başkalarına etkili biçimde aktarabilmesi
•  İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilmesi
•  Araştırma, planlama ve uygulama yeteneğine sahip olması
•  Dikkatli, sabırlı ve yaratıcı olması
•  Teknolojiye karşı ilgi duyması
•  Yeniliklere ve gelişmelere açık olması
•  Üst düzeyde sayısal yeteneğe sahip olması
•  Sistematik düşünebilmesi
•  İyi iletişim kurabilmesi gerekir.
 
PROGRAMDA OKUTULAN BELLİ BAŞLI DERSLER
 
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
 
Mesleki ve Teknik Liselerde bölüm öğretmeni olarak görev alırlar.
Öğretmen olarak çalışmanın yanında özel kuruluşlarda çalışabilecek bilgi  ve  donanıma sahip  olduklarından  iş bulma olanakları oldukça yüksektir
 
Özel yurtlar sunduğu imkanlar ile öğrenciler tarafından tercih edilmektedir.