Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi

25.11.2020
Blog Başlık
Genel Bilgiler
Puan Türü: YGS-1
Eğitim Süresi: 4
 
PROGRAMIN AMACI
 
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü, bilgisayar mühendisliği bölümlerinde yer alan dersleri içermesinin yanında işletmecilik ve benzeri bölüm dersleriyle de desteklenmiş eğitimiyle mezunlarına çok geniş bir çalışma alanı sağlamaktadır.
 
Bilişim, bilgisayar teknolojilerini ve işletmeciliği bir araya getiren yeni bir alandır.
Bölümümüzün amacı, bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri izleyip farklı alanlardaki yaklaşımları birleştiren ve böylece değişik iş ortamlarına uyum sağlayıp başarılı çalışmalar yapabilen personel yetiştirmektir.
 
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencilerine aşağıdaki becerileri kazandırmayı hedeflemektedir:
 
Güncel bilgisayar ve bilişim teknolojilerini anlamak ve bu bilgileri yeni uygulama alanları yaratmak için kullanabilmek,
 
Problemleri tanımlamak, kullanıcı gereksinimlerini belirlemek ve çözüme yönelik işlevsel ve geliştirilebilir bilgisayar sistemleri tasarlamak.
 
Veri tabanı ve veri iletişiminin, bilgisayar uygulamalarındaki işlevini kavramak ve ilgili sistemleri tasarlayıp gerçekleştirmek,
 
İnterneti destekleyen teknik, yapısal ve kurumsal ilişkileri anlamak ve bunları ticari olarak küresel ölçekte kullanabilmek,
 
Finans, muhasebe, ekonomi ve pazarlama gibi temel iş idaresi ve işletme konularında yetkinlik kazanmak,
 
İşletmelerdeki organizasyon yapılarını, işlevlerini ve ilişkilerini anlamak ve bu sayede üst yönetimle kullanıcılar arasındaki iletişimi sağlıklı yürütebilmek.
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
 
Microsoft, Oracle, IBM, Siemens, EMC, Havelsan, TAI, Milsoft, Aydın Yazılım, Turkcell ve Türk Telekom gibi şirketlerde proje yöneticisi, yazılım mühendisi, kontrat uzmanı, veri tabanı yöneticisi, kalite güvence uzmanı ve ağ yöneticisi gibi kilit görevlerde bulunmaktadır.
 
Devlet yurtaları dar gelirli öğrencilere daha cazip gelmektedir.Çeşitli sosyal yardımlar sağlayarak öğrencileri akademik hayatlarından destekler.