Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi

25.11.2020
Blog Başlık
Genel Bilgiler
Puan Türü: TM-3
Eğitim Süresi: 4
 
PROGRAMIN AMACI
 
Kütüphaneye ya da arşive gelen bilgilerin, çeşitli yayın, video ve ses kasetleri, bilgisayar disketleri ile CD’lerin bilimsel yöntemlere göre sınıflandırılması, korunması ve faydalanmak  isteyenlerin hizmetine sunulması konularında eğitim veren bir bölümdür.
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
 
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Bu alanda yetişmiş nitelikli elemanlara olan gereksinimin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi beklenmektedir.
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
 
•  Sosyal bilimlere özellikle tarihe ilgi duyması
•  Okuma, inceleme, sınıflandırmaktan hoşlanması
•  Analiz yeteneğine sahip olması
•  Dikkatli ve titiz olması güçlü bir belleğe sahip ol- ması
•  Yeni, güncel bilgi ve yayınları, teknolojileri takip etmesi
•  Kapalı ve sessiz ortamlarda çalışmaktan sıkılmaması gerekir.
 
PROGRAMDA OKUTULAN BELLİ BAŞLI DERSLER
 
Arşivcilik programının 4 yıllık eğitim süresinin ilk iki yılda kütüphanecilik programında okutulan dersler aldırılır. Daha sonra belge ve belge bilim, kataloglama ve sınıflama, bilgisayar gibi dersler verilir. Ayrıca öğrenciler çeşitli arşivlerde uygulama yaparlar.
 
Kız yurtları veya erkek yurtları öğrencilere çeşitli sosyal etkinlikler sağlamaktadır.