Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi

23.11.2020
Blog Başlık
Genel Bilgiler
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
 
Puan Türü: MF-2
Eğitim Süresi: 4
 
Balıkçılık Teknolojisi
 
Puan Türü: YGS-2
 
 
Eğitim Süresi: 4
 
PROGRAMIN AMACI
 
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği programı, iç sularda ve denizlerde yaşamakta olan canlıların hayatını inceler, avlanma yöntemlerini belirler, su ürünleri işleme ve değerlendirme teknolojisi, genel oşinografi ve gemi yapımı, onarımı, yönetimi ile sualtı tekniği konularında çalışacak insan gücünün yetiştirilmesini sağlar, gerekli araştırmaları yapar.
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
 
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Coğrafik özelliklerine rağmen balıkçılık sektörü ülkemizde yeni yeni gelişmekte olup devlet desteğiyle bu alanda yapılan yatırımlar gün geçtikçe artmaktadır, gelecek 10 yılda bu mesleğin daha da önem kazanacağı beklenmektedir.
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
•  Yenilikleri izleme ve uygulama konusunda duyarlı olması
•  Sistemli ve düzenli çalışma konusunda istekli olması
•  Fen bilimlerine (özellikle mekanik ve zoolojiye) ve ekonomiye ilgi duyması
•  Araştırmaya yönelik çalışmalar yapmayı sevmesi
•  İkna yeteneğinin ve iletişim becerisinin yüksek olması
•  İş birliğine açık olması
•  Dikkatli, sabırlı ve sorumluluk sahibi olması
•  Açık havada çalışmaktan hoşlanması gerekir. 
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
 
Yurt içinde ve yurt dışında su ürünleri alanında, deniz ve iç sularda faaliyet gösteren her türlü kamu ve özel kuruluşta görev alabilirler. Ayrıca çeşitli kredilerden yararlanmak suretiyle su ürünleri yetiştirme çiftlikleri kurarak ve su ürünleri avcılığına yönelerek yurt ekonomisine girişimci olarak katkıda bulunabilirler.
 
Okul döneminde yurt olanakları öğrenciler için önemlidir.