Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi

23.11.2020
Blog Başlık
PROGRAMIN AMACI
 
Bu bölümün amacı, Azerbaycan dilini ileri düzeyde okuma, konuşma, dinleme ve anlama becerisine sahip, Azerbaycan Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve inceleme yapabilecek  elemanlar yetiştirmektir.
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
 
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Ülkemizin Azerbaycan Cumhuriyeti ile olan sosyo – ekonomik, siyasal ve bilimsel düzeydeki ilişkilerinin devam edeceği ve daha da gelişeceği göz önünde bulundurulursa, bu dile hakim kişilerin, iş bulma sıkıntısı yaşamayacakları ve iş olanaklarının artacağı söylenebilir.
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
•  Üst düzeyde sözel yeteneğe sahip olması
•  Düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak çok iyi ifade edebilmesi
•  Okumayı sevmesi ve edebiyata ilgi duyuyor olması
•  Yabancı dillere ve kültürlere karşı ilgili olması
•  Okudukları üzerinde düşünüp tartışmaktan hoşlanıyor olması
•  Uzun süre yazılı metinler üzerinde çalışma yapmaya istekli kişiler olması gerekir
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
 
Mezunlar, ülkemizle Azerbaycan Cumhuriyeti arasında gelişen ticari, ekonomik, kültürel ve bilimsel ilişkilerde rol oynayan resmi ve özel kuruluşlarda görev alabilirler. 
Mezun olan öğrenciler Çağdaş Türk Lehçeleri lisans diploması alırlar ve üniversitelerin turizm, Uluslararası İlişkiler ve Çağdaş Türk Lehçeleri bölümlerinde okutman; turizm sek- töründe rehber ve çeşitli kademelerde yönetici; askeri ve diğer resmi kurumlarda tercüman olarak iş bulma olanağına sahiptirler.
 
Erkek öğrenci yurtlarında çeşitli sportif faaliyetler yapılmaktadır.Mevcut kütüphanelerde ders çalışma imkanı sağlar.