Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi

23.11.2020
Blog Başlık
Genel Bilgiler
Alacağı Unvan:
Puan Türü: DİL-2
Eğitim Süresi: 4
 
PROGRAMIN AMACI
 
Balkan Dilleri Anabilim Dalı bünyesinde Trakya Üniver- sitesi’nde açılmış olan Arnavutça lisans programında eğitim- öğretimin yabancı dille yapılması planlanmaktadır; öğrenciler Balkan dilinde okuduklarını ve duyduklarını anlayabilme, kavrayabilme, yazılı ve sözlü metinleri Türkçe’ye çevirebilme, bireysel, kültürel, ekonomik ve toplumsal yaşamda iletişim sağlayabilmelerine imkân tanıyacak bir donanım kazanırlar.
 
Mezunlara Arnavutça Okuma Becerileri, Dinleme ve Konuşma Becerileri, Arnavutça Dilbilgisi, Arnavutluk Tarihi, Arnavut Dili ve Edebiyatı, Arnavutça İleri Okuma, Sözlü İleti- şim Becerileri, Karşılaştırmalı Balkan Dil ve Kültür Çalışmaları, Uygulamalı Arnavutça Metin Çalışmaları, Arnavutça Yazın Çevirisi, Ardıl Çeviri, Konferans Çevirmenliği, Simültane Çeviri gibi dersler verilerek ileri düzeyde sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip uzmanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
 
•  Yazılı metinler üzerinde uzun süre çalışabilme isteğine sahip olması,
•  Güçlü bir belleğe ve okuduğunu anlama yeteneğine sahip olması,
•  Üst düzeyde yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olması,
•  İletişime ve yeniliklere açık olması,
•  Yabancı dil ve kültürlere ilgi duyması,
•  Ekip çalışmasına yatkın olması,
•  Sabırlı ve yaratıcı olması gerekmektedir.
 
Yurda kayıt yaptıracak öğrencilerin yurtla ilgili ön bilgi almasında fayda var.