Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi

23.11.2020
Blog Başlık
Genel Bilgiler
Puan Türü: DİL-1
Eğitim Süresi: 4
Eğitim Türü: Lisans
PROGRAMIN AMACI
Bir dili öğrenmenin en yi yolu bu dilin kültürünü öğrenmekten geçer: Dili öğrenmekse bu dilde var olmak demektir. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde anlatılan konular kültür, tarih ve politika gibi alanlarla ilişki içinde ele alınarak analitik ve eleştirel düşünmenin geliştirilmesi hedeflenir. Temel amaç öğrencileri hem dil hem de kültürle donatarak sözlü ve yazılı becerilerini geliştirmektir.
“Batı Uygarlık Tarihi”, Akadenmik Okuma ve Yazma”, “Amerikan Edebiyatı”,  “Amerikan Tarihi”, “Amerikan Sa- natı”, “Amerikan Tiyatrosu”, “Amerikan Şiiri”, “Amerikan Romanı”,  “Amerikan  Kısa Öyküsü”,  “Amerikan  Diplomasi Tarihi”, “Amerikan Dış Politikası”, “Türk-Amerikan İlişkileri Tarihi”, “Amerikan Medyası”, “Amerikan Toplum Yapısı”, “Etnik Amerika” gibi derslerle birlikte kompozisyon, konuşma teknikleri, çeviri, mitoloji, romantik ve realist dönemde ortaya çıkan eserler gibi konularda ayrıntılı incelemeler ve araştırmalar yapılır.
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
 
•     Çok yönlü, analitik ve sorgulayıcı düşünebilmesi,
•     Sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olması,
•     Teknoloji ve gündemi yakından takip etmesi,
•     Yabancı dillere ve kültürlere ilgi duyması,
•     Ekip çalışmasına yatkın olması,
•     Okumayı ve araştırmayı sevmesi,
•     Sabırlı ve yaratıcı olması gerekir.
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
 
Üniversiteler, yayınevleri, büyükelçilik ve konsolosluklar, medya kuruluşları, dış ticaret, lojistik, halkla ilişkiler ve reklam ajansları, turizm ve otelcilik firmaları, bakanlıkların ilgili bölümleri, akademik kariyer planlama merkezlerinde ça- lışma imkânı bulunmaktadır.
 
Bölüm mezunları lisans eğitimleri boyunca kazandıkları sözlü ve yazılı dil becerileri, metin çözümleme ve eleştirel düşünme yetenekleriyle medyadan eğitim-öğretim sektörüne kadar çok geniş bir yelpazede çalışabilir. Ayrıca öğretmenlik sertifikası alan mezunlar M.E.B’e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarıyla özel öğretim kurumlarında rahatlıkla çalışabilir.
 
Kız yurtlarına başvuru yapmadan önce yurdun fiziki özellikleri kadar bulunduğu konum da önem arz eder.