Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi

23.11.2020
Blog Başlık
Genel Bilgiler
Puan Türü: DİL-1
Eğitim Süresi: 4
Eğitim Türü: Lisans
PROGRAMIN AMACI
Almanya ve Alman dili konuşulan ülkelerin edebiyatları ve kültürleri, kronolojik sırayla ve tarihi gelişim süreci içinde öğretilmektedir. Alman Dili ve Edebiyatının geçmişten günümüze geçirdiği evreler ve değişimler yazılı eserler üzerinde dilbilim açısından araştırılır ve öğretilir.
 
Kültür tarihiyle birlikte Alman Dili’nin tarih içinde nasıl ve hangi yönde geliştiği anlatılır. Bir dildeki gelişmeler ancak bu dilde ortaya konan edebi eserler ışığında anlaşılabildiği için Alman Dili hem zaman içindeki farklı kullanımları hem de dünya görüşleri ve düşünce sistemleri içindeki işlevle- riyle birlikte irdelenir.
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
 
Sözlü ve yazılı iletişim becerilerinin güçlü olması,
 
•  Gündemi ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi,
•  Sabırlı ve yaratıcı olması,
•  Alman diline ve kültürüne ilgi duyması,
•  Ekip çalışmasına yatkın olması gerekmektedir.
 
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
 
Mezunlar öğretmelik yapmanın yanı sıra, satış-pazar-lama, ithalat-ihracat,  halkla ilişkiler, pazarlama,  yabancı dilde eğitim ve öğretim, yayın evleri, hava yolu taşımacılığı, lojistik, basın-yayın, uluslar arası ilişkiler gibi sektörlerde çalışma imkânına sahiptir.
 
 
Bu bölümden mezun olanlar banka ve banka benzeri kurum ve kuruluşların kambiyo servislerinde, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı gibi resmi kurumların dışilişkiler servislerinde, Almanya veya Alman dilinin konuşulduğu ülkelerle ticaret yapan özel şirket, acente ve bankalarda iş bulma imkânına sahiptir?.
 
Barınabileceğiniz yurtlar hakkında bilgi almak isterseniz  yurt sitelerine göz gezdirmenizde fayda var.