Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi

28.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Kürtçe dil olarak geniş bir coğrafyada kullanılmakta olup bu dilde yazıp okuyan insanlara olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Lisans düzeyinde eğitim öğrenciler pedagojik formasyon aldıklarında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev alabilir.Bunun dışında mahkemelerde resmi tercüman olabilecekleri gibi, üniversiteler, TV Kanalları, özel şirketler, dil kursları ve tercüme büroları gibi kamusal ve özel alanlarda rahat bir şekilde iş imkânına sahip olabileceklerdir.Zazaca, UNESCO tarafından koruma altına alınmış olup, yakın bir gelecekte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan diller arasında yer almaktadır.Geniş bir halk kitlesi tarafından konuşulan Zazaca, Mezopotamya bölgesinin en eski dillerinden biri olarak kabul edilmektedir. Hedef Zazacayı akıcı bir şeklide konuşup yazabilen, Zaza dili edebiyatına vâkıf, klasik ve modern eserler hakkında araştırmalar yapabilecek derecede bilgili öğrenciler yetiştirmektir.
 
Hangi Dersler Var?
Gramer dersleri başta olmak üzere, eski edebiyat, halk edebiyat ve modern edebiyat ile ilgili dersler ağırlık kazanmaktadır.
 
Aynı zamanda çeviri, yazılı ve sözlü anlatım, disiplinler arası derslerde (Farsça, Osmanlıca gibi) uyum sağlamak adına farklı dersler okutulmaktadır
 
Gereken Özellikler
Zaza Dili ve Edebiyatı bölümünde okumak isteyen öğrencilerden bu alanlarla ilgili herhangi bir nitelik istenmemektedir. Zazaca herhangi bir sınav yapılmamaktadır.
 
Kazanılacak Ünvan
Zaza Dili ve Edebiyatı lisans diploması.
 
Çalışma Alanları
Bu bölümlerden mezun olan öğrenciler öncelikli olarak Milli Eğitim Bakanlı’na bağlı okullarda Zazaca seçmeli derslerine girerler.
 
Bunun dışında özel olarak tercümanlık yapabilirler. Mahkemelerde anadilde savunma talepleri olması durumunda görev alabilirler.
 
Erkek yurtların kapasitesi kız yurtlarına göre azdır.Bunun nedeni erkek öğrenciler daha çok ev ortamında arkadaşlarla yaşamayı tercih etmektedir.