Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi

28.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Uluslararası İşletme programının amacı öğrencileri ekonomi, psikoloji, sosyoloji, matematik, istatistik, pazarlama, finans, muhasebe, üretim, insan kaynakları yönetimi, süreç yönetimi ve bilgisayar gibi dersler yardımı ile işletme ve yönetim bilimleri alanlarında hazırlamaktır. Program aynı zamanda öğrencilere modern işletmecilik, yöneticilik ve girişimcilik yetenekleri kazandırmaktadır. İş hayatında karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanılan araçlar ve kavramlar Uluslararası İşletme Bölümü’nün temelini oluşturmaktadır
 
Hangi Dersler Var?
İşletme bölümünde, bir yönetici için gerekli altyapıyıoluşturan matematik, istatistik, hukuk, sosyoloji, psikoloji, araştırma yöntemleri, makro ve mikro iktisat, maliye gibi temel dersler ile muhasebe, finansman, üretim yönetimi, pazarlama, insan kaynakları yönetimi gibi uzmanlık dersleri analitik bir yaklaşımla teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir
 
Gereken Özellikler
Uluslararası işletme bölümünde okumak isteyen öğrencilerin çalışma alanın odak konusu insandır. İnsan ilişkilerini yönetmeye yatkın, analitik düşünme yeteneğine sahip, işletme alanı ile ilgili matematik, psikoloji, sosyoloji, ekonomi, hukuk konularına yatkın olması beklenir. Sabırlı, hoşgörülü, empati yeteneğine ve insanlarla etkileşimden hoşlanan bir yapıya sahip olması gerekir
 
Kazanılacak Ünvan
Uluslararası İşletme bölümünü tamamlayan “Uluslararası İşletmeci” unvanı ile mezun olur. Ulusal ve uluslararası özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında almış olduğu almış olduğu yabancı diller ve kazanmış olduğu yetiler sayesinde tercih edilen bir eleman olarak çalışma imkanı bulur. Öğrenci çalıştığı kurum ve kuruluşların sahip olduğu insan gücü, araç ve gereçten optimum düzeyde yararlanmayı sağlayacak donanıma sahip olarak mezun olurlar. Yönetim, muhasebe, finans, üretim, pazarlama, insan kaynakları ve halkla ilişkiler gibi departmanların her kademesinde görev yapabilirler.
 
Çalışma Alanları
Uluslararası İşletmecilik bölümü mezunları ulusal ve uluslararası çeşitli şirketlerde her düzeyde yöneticilik ve kuruluşların temsilcisi gibi görevleri üstlenebilirler. Ayrıca, Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşların yanında Devlet Planlama Teşkilatı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, SPK gibi kuruluşlarda, kamu ve özel bankaların çeşitli kademelerinde yönetici olarak çalışabilmektedirler
 
Devlet yurtları veya özel yurtlar öğrencileri eğitim öğretim döneminde destekler.