Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Hakkında Bilgi

24.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Bölümün amacı ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmektir. Mezunlar ortaöğretim kurumlarında öğretmen olarak görev alabilirler.
 
Hangi Dersler Var?
Öğrenciler eğitimleri süresince Türkçe Kompozisyon, Osmanlıca,Türk Dilbilgisi, Türk Edebiyatı, Edebiyat Bilgileri ve Teorisi, Diksiyon, Türk Edebiyat Tarihi gibi derslerin yanı sıra pedagojik formasyon dersleri alırlar , son sınıfta okullarda uygulama yaparlar.
 
Gereken Özellikler
Yazılı ve sözlü iletişim becerisi yüksek olmak,
Olumlu tutum ve içsel motivasyon sahibi olmak,
Öğrencilerle etkileşimli çalışma yeteneği ve sabrını göstermek,
Öğrencilerin akademik ihtiyaçlarını fark edebilecek gözlem ve analiz yapabilmek,
Özgür düşünce ve hayal gücüne sahip olmak
 
 
Kazanılacak Ünvan
Türk dili ve edebiyatı öğretmeni
 
Çalışma Alanları
Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında, özel okul ve dershanelerde branşlarında çalışabilirler. Türk Dili ve Edebiyatı dersi dışında Türkçe derslerine de girebilirler.
 
Kız yurtlarında barınan öğrenciler belirli saatlerde televizyon seyredebilmektedir.