Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi

24.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Günümüzde büyüyen ve gelişen bir hizmet sektörü olarak turizmin yarattığı istihdam, kalifiye eleman ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Turizm İşletmeciliği bölümünde verilen eğitim ile bu sektörde çalışmayı planlayan öğrencilerin farklı dillerde iletişim becerilerine sahip, dinamik, yaratıcı, girişimci ve donanımlı olmalarını teşvik edecek konular, teorik ve uygulamalı olarak öğrencilere aktarılmaktadır. Bu anlamda turizm derslerinin yanı sıra ekonomi, işletme ve hukuk gibi temel dersleri ilgili bölümlerden alarak donanımlı mezunlar yetiştirmek planlanırken, ayrıca üniversitemizde öğrencilerin bu dersler dışında farklı bölümlerden ders alabilmesi için uygun bir yapı bulunmaktadır.
 
Hangi Dersler Var?
Turizm İşletmeciliği bölümü öğrencilerinin almakla yükümlü oldukları dersler;
Seyahat ve Turizm Endüstrisine Giriş, Mesleki Turizm İngilizcesi I-II, Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi, İşletmeye Giriş I-II, İşletme ve Ekonomi Matematiği I, Ekonomiye Giriş I-II, Konaklama Sektörüne Giriş, Önbüro Yönetimi, Hizmet Pazarlaması İlkeleri, Turizmde Ürün Yönetimi ve Farklılaştırması, Uluslararası Turizm Destinasyonları, Muhasebe İlkeleri I-II, Hukuka Giriş, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türkçe I-II, Kat Hizmetleri Yönetimi, Turizm Pazarlaması, İstatistiksel Analiz, Seyahat Acentaları ve Tur Operatörleri, Turizmde Sürdürülebilirlik, Turizm Ekonomisi ve 2. Yabancı dil dersleridir. Zorunlu derslerin yanında öğrenciler seçmelik ders havuzundan ders seçebilmektedir. Bu kapsamda; Turizm İşletmelerinde Satınalma, Turizmin Sektörel Ekonomik Analizleri, Destinasyon Yönetimi ve Pazarlaması, Biletleme ve Tarifeler, Turizmde Rehberlik Hizmetleri, Turizm Psikolojisi ve Turist Davranışları, Spor Turizmi, Uluslararası Kruvaziyer Turizmi Yönetimi, Turizmde Güncel Konular, Konaklama Sektöründe Hijyen Ve Sanitasyon, Konaklama İşletmelerinde Muhasebe, Anadolu Uygarlıkları, Restoran Yönetimi, Turizm Mevzuatı, Türkiye Turizm Coğrafyası, Hizmet Sektöründe Kalite Yönetimi, Toplantı Turizmi ve Kongre Endüstrisi, Turizmde Merkezi Rezervasyon Sistemleri, Uluslararası Mutfak Kültürü ve Yemek Tasarımı, Arkeoloji ve Mitoloji, Turizmde Yönetim Bilgi Sistemleri, Turizm Sektöründe Girişimcilik, Konaklama İşletmelerinde Finansman, Uluslararası Otel Yönetimi, Turizmde Tesisler Yönetimi, Turizmde Proje Çalışmaları, Rekreasyon ve Animasyon, Uluslararası Kruvaziyer Turizmi Pazarlaması dersleri bulunmaktadır
 
Gereken Özellikler
Yabancı dil öğrenmeye yatkın, insan ilişkilerinde başarılı, problem çözme becerisi gelişmiş, yeniliklere ve kişisel gelişime açık, vizyon sahibi ve hizmet sektörünün dinamik yapısına uyumlu öğrenciler Turizm İşletmeciliği Bölümünde severek ve başarıyla eğitim alabilirler.
 
Kazanılacak Ünvan
Bölümü bitiren öğrenciler 4 yıllık lisans diploması alır
 
Çalışma Alanları
Oteller, Havalimanları, Havayolları, Seyahat Acentaları, Organizasyon Şirketleri, Yiyecek-İçeçek İşletmeleri gibi turizmin çeşitli kollarında iş bulma imkanı söz konusudur
 
Kız yurtlarındaki yemekhaneler eskiden karma hizmet verirken artık sadece kız öğrencilerine hizmet vermektedir.