Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Hakkında Bilgi

23.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Stratejik gelişme programı çerçevesinde araştırma, eğitim ve hizmet anlayışı ile yurtiçinde ve yurtdışı kaynaklı bilimsel araştırma projeleri, Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümünde eğitim-öğretim, lisans ve yüksek lisans düzeylerinde; sulama, drenaj, arazi ıslahı, tarımsal hidroloji, toprak ve su koruma mühendisliği, kuraklık teorileri ve önlemleri, küresel su sorunları, tarımsal yapıların tasarımı, tarımsal yapılarda çevre sorunları ve ısı transferi, arazi toplulaştırması, kırsal yerleşim planlaması, hassas tarım, tarımda elektrik ve elektronik, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemi gibi konularda sürdürülmektedir.Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümü öğrencilerinin; su ve toprak kaynaklarından optimum bir biçimde yararlanılmasını, su ve toprak kaynakların korunması ve geliştirilmesi, üretimin çeşitli aşamalarında uygun çevre ortamının yaratılmasında gerekli olan tüm alt-yapı ve tesislerin planlanması, projelenmesi ve yapımı, tarımsal işletmelerin modern teknoloji ile yapısal ve fiziksel yönden geliştirilmesini, sulama ve drenaj sistemlerinin geliştirilmesi, su dağıtım ağlarının modernize edilmesi, tarımsal yapıların (Hayvan barınakları, kümesler, silo ve yem depoları, seralar) teknolojik yeniliklere göre tasarlanması, tarımda elektronik kulanım olanaklarının araştırılması ve ülkemizde bitki ile konuşan sistemlerin geliştirilmesi, uydu görüntüleri yardımıyla tarımsal üretim planlarının yapılması, uzaktan algılama teknikleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımıyla su ve suya bağlı stres koşullarının belirlenmesi ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, iklim değişim yaklaşımları ve tarım için önemi ve kırsal alan ve bölgesel planlama kavramları geliştirme tarımsal alanların veri tabanlarının hazırlanması ve tarımda parsel düzeyinde bilgi sisteminin oluşturması, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemi ve küresel konumlama sistemleri yardımıyla hassas tarım yaklaşımlarına yeni açılımlar getirmek, kuraklık modellerinin geliştirilmesi, küresel ısınma tarımsal üretim arasındaki ilişkinin belirlenmesi,Tarımsal alanların küresel ısınmaya olan etkilerinin belirlenmesi, arazi toplulaştırma projelerinin planlanmasından uygulama aşamasına kadar yapılacak çalışmalar konularında eğitim, araştırma ve hizmet vermeyi amaçlamıştır.
 
Hangi Dersler Var?
Temel Bilim Dersleri (Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik vb.) Ölçme Bilgisi, Teknik Resim, Meteoroloji, Statik, Zemin Mekaniği Difarensiyel Denklemler, İleri matematik, Hidrolik, Sulama, Hidroloji, Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Betonarme, Arazi Toplulaştırma, Kırsal yerleşim, Su kaynaklarının planlanması, Sistem Müh, Tarımda Elektronik, Sulama Suyu kalitesi, Toprak Su yapıları, Tarımsal Yapıların Tasarımı, Basınçlı Sulama Sistemleri.
 
Gereken Özellikler
Analitik düşünen, mühendislik becerilerilerine sahip, sayısal analiz yeteneğine hakim.
 
Kazanılacak Ünvan
Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümü mezunu Ziraat Mühendisi unvanı.
 
Çalışma Alanları
Devlet ve özel kurumlarda çalışabilirler.
 
Özel yurtlara kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini takip etmesinde fayda var.