Sınıf Öğretmenliği Hakkında Bilgi

23.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Sınıf Öğretmenliği programının amacı, öğrencilere mesleki yaşamlarında gerekli olacak temel bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırmak, alan deneyimleriyle teorik eğitimi birleştirmek, kişisel ve mesleki yaşamlarında öğrencileri için doğru bir model oluşturabilecek, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip, bilimsel etik kurallarını benimsemiş, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan, insana, topluma ve doğaya duyarlı sınıf öğretmenleri yetiştirmektir
 
Hangi Dersler Var?
Programda, zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.
 
Gereken Özellikler
Bu bölümde okumak isteyen öğrenci çocukları seven, okuma zevk ve alışkanlığına sahip, öğrenmekten ve öğretmekten zevk alan, yaratıcı, etkili iletişim kurabilen bir kişiliğe sahip olmalıdır.
 
Kazanılacak Ünvan
Sınıf Öğretmenliği lisans diploması, sınıf öğretmeni unvanı
 
Çalışma Alanları
Mezunlar, devlet ve özel okullarda çalışma imkânı bulmaktadır
 
Erkek yurtları kapasite itibarıyla kız yurtlarına göre daha azdır.Bunun nedeni erkek öğrenciler ev ortamında yaşamayı tercih etmektedir.