Sigortacılık Bölümü Hakkında Bilgi

23.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Günümüzde Türkiye'de yatırımcıların risk altında toplayabileceği her şey, Türk sigorta şirketlerince teminat altına alınabilmekte ve şirketler de bu sayede mali yapılarını güçlendirebilmektedirler. Sigorta sektörü, şirketlerin mali yapılarını güçlendirmenin yanı sıra yönetimindeki fonlarla finans sektörü içinde de önemli bir yere sahiptir ve konut, deniz ve sınai sigortalama alanında halen değerlendirilememiş birçok alan olduğu göz önüne alındığında yakın gelecekte öneminin daha da artacağı söylenebilir. Sigorta sektörü, ekonomide sözü edilen işlevleri ile beraber son yıllarda gösterdiği büyüme ve gelişme ile önemli bir istihdam alanı haline gelmektedir.Sigortacılık bölümü, sigorta sektöründe hizmet vermek üzere, bu alanda hizmet kalitesini artırabilen, çözüm üretebilen, piyasaları iyi analiz edebilen ve pazarlama kabiliyeti geliştirebilen bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.
 
Hangi Dersler Var?
İktisat, finans, yönetim, muhasebe, istatistik, hukuk ve matematik gibi temel derslerin yanı sıra, sigortacılık sektöründe uzmanlık gerektiren alanlara yönelik dersler de verilmektedir.
 
Gereken Özellikler
Bölümde okumak için özel bir nitelik aranmamaktadır. YGS'de gerekli puanları almak yeterli.
 
Kazanılacak Ünvan
Sigortacılık lisans diploması.
 
Çalışma Alanları
Sigortacılık bölümünden mezun olanlar için sigorta şirketleri, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, reasürans şirketleri, Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının ilgili bölümlerinde istihdam olanağı bulunmaktadır.
 
Tercih yaparken okulun yurda olan mesafesini göz önünde bulundurmak gerekir.