Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi

23.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Yirminci yüzyılın başlarından itibaren ekonomide, iletişim sistemlerinde ve teknolojide yaşanan dönüşüm kültür ve sanat ürünlerinin üretimini, dağıtımını ve tüketimini temelden etkiledi. Sinema ve müzik endüstrileri, yayıncılık, medya, görsel ve dijital sanatlar yepyeni sektörler olarak ortaya çıktı. Bugün ‘kültür endüstrisi’, ‘yaratıcı ekonomi’ gibi kavramlarla ifade edilen bu sektörler, hem ekonomik katkıları hem de gündelik hayatın tüm alanlarında etkili olmaları bakımından giderek önem kazanmaktadır. Sanat ve Kültür Yönetimi, günümüzün bu yükselen sektörlerinde çalışacak adayları disiplinlerarası bir yaklaşımla yetiştiren dört senelik bir programdır. Müfredat ekonomiden hukuka, yeni sayısal teknolojilerin etkisinden küreselleşmeye, yeni mevzuatlardan yatırım kararlarına kadar kültür ve sanat alanını etkileyen temel dinamiklere ilişkin dersler sunmaktadır. Program, öğrencilerini bir taraftan kültür sanat alanının yönetimi konusunda akademik olarak donanımlı hale gelmelerini sağlamayı hedeflerken öbür taraftan yaparak öğrenme yaklaşımından hareket eden felsefesi ile yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yaratıcı projeler, kurumlar ve yeni yaklaşımlar geliştirebilecek, bu projelerin hayata geçmelerinde bizzat sorumluluk alabilecek, geleceğin profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlamakta.
 
Hangi Dersler Var?
Kültür Kurumları Tarihi; Sanat Tarihi; Resimleri Okumak; Çağdaş Sanat Teorisi ve Pratiği; Sanat Ortamı ve Kültür Analizi; Sanat ve Kültür için Finansal Araçlar; Kültür Endüstrileri ve Yaratıcı Endüstriler; Kültürün Pazarlanması; Müzeler, Fuarlar ve Koleksiyonlar; Bienaller ve Sanat Piyasaları; Sanatta İletişim ve Fonlama; Yaratıcı Süreçler ve Sanat; Sergi Projesi ve Uygulaması; Kültür Sanat Kurumları Yönetimi; Kültür Mirası Yönetimi; Çokkültürlülük ve Sanat.
 
Gereken Özellikler
Sanat ve kültüre yönelik ilgi, sanat ve kültür kurumlarının işleyişine yönelik merak, mezuniyetten önce de gelecekte de sanat ve kültür ortamının içinde bulunmak için istek ve girişimcilik
 
Kazanılacak Ünvan
Sanat ve Kültür Yönetimi lisans diploması
 
Çalışma Alanları
Sanat ve Kültür Yönetimi Programı, değişen sanatsal, kültürel, ekonomik ve sosyal çevrede yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yaratıcı projeler ve yeni yaklaşımlar geliştirebilecek, çağdaş kültür ve sanat kurumlarının katılımcı, paylaşımcı ve sürdürülebilir olabilmesi doğrultusunda karar alabilecek, geleceğin profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program mezunları İKSV gibi sanat vakıflarında; Akbank Sanat, İş Sanat, SALT gibi bankalar tarafından kurulmuş sanat merkezlerinde, belediyelerin kültür merkezlerinde ve giderek arttığını gördüğümüz üzere tiyatro kurmak gibi kendi yaratıcı girişimlerinde görev alabilmektedir
 
Yurtlarda barınan öğrenciler giriş çıkışlarda parmak okutma sistemini kullanmaktadır.