Meteoroloji Mühendisliği Hakkında Bilgi

21.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Hava analizi ve öngörüsü, iklim değişimi, hava kirliliği, güneş ve rüzgâr enerjisi, hidroloji, hidrometeoroloji, tarımsal meteoroloji, atmosfer fiziği, risk analizi ve afetlerle mücadele konularında en ileri teknolojileri kullanarak çalışabilecek mühendisler yetiştirmektedir
 
Hangi Dersler Var?
1. ve 2. yıl temel mühendislik dersleri (matematik-fizik-kimya), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İngilizce ve Türk Dili dersleri, 3. ve 4. yıl uzmanlık dersleri alınmaktadır.
 
Gereken Özellikler
Meteoroloji mühendisliği bölümüne girmek isteyen bir kimsenin normalin üstünde bir genel yeteneğe sahip, matematik, kimya, jeoloji, fizik, astronomi ve coğrafyaya ilgili ve bu alanlarda iyi yetişmiş, sabırlı ve dikkatli bir gözlemci olması gerekir.
 
Kazanılacak Ünvan
Meteoroloji programını bitirenlere “Meteoroloji Mühendisi” ünvanı verilir. Meteoroloji mühendisi çalıştığı kurumda geniş coğrafi alanlarda ısı, yağış, elektrik basınç, nem, don vb. yönlerden meydana gelen değişmeleri inceler; bölgenin ısı, yağış, basınç, nem haritalarını hazırlar, hava değişikliklerini önceden kestirmeye çalışır. Meteoroloji teknik bir alan olup meteoroloji mühendisleri çeşitli dallarda uzmanlaşabilmektedirler. Örneğin sinoptik meteoroloji bir uzmanlık alanı olup dünyanın çeşitli meteoroloji istasyonlarından gelen gözlem raporlarının yorumlanması, belli bir bölge için kısa ve uzun vadeli hava tahminleri yapılması ile ilgilidir. Klimatolog belli bir bölgenin uzunca bir süre ısı, güneş ışığı, yağış miktarı, rutubet ve yağmur durumuna ilişkin geçmiş kayıtlarını toplar, değerlendirir ve tarım, hayvancılık, ticaret vb. alanlarda kullanılmak üzere hava tahmin raporları hazırlar. Dinamik meteorologlar hava ve akımlarına ilişkin fiziksel kanunları incelerler. Fiziksel meteorolog atmosferin kimyasal bileşimini, elektrik, ses ve ışık özelliklerini inceler. Endüstriyel meteorologlar ise hava kirlenmesi ve duman kontrolü üzerinde çalışırlar. Meteoroloji mühendisleri, hava tahmin istasyonlarında, atmosferdeki değişiklikleri doğru ve ayrıntılı bir biçimde saptayabilmek için günün 24 saatinde çalışma halindedirler. Bu nedenle meteoroloji mühendisleri nöbetleşerek görev yaparlar. Gece ve hafta sonu nöbetleri vardır.
 
Çalışma Alanları
Bölüm mezunları yerli-yabancı meteoroloji mühendisliği ve atmosfer bilimleri ile ilgili tüm firma ve araştırma kurumlarında ve bilişim sektöründe çalışabilmektedir. Bunlardan bazıları:
ABD ve Avrupa’daki Üniversitelerin Meteoroloji, Denizcilik, Deniz İşletmesi, Coğrafya, Su Ürünleri ve Çevre Mühendisliği Bölümleri, Devlet Meteoroloji İşleri (DMİ), Devlet Su İşleri (DSİ)
Çevre ve Orman Bakanlığı, İl ve Anakent Belediyelerinin Çevre Müdürlükleri, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİEİ), Türkiye Elektrik Dağıtım Kurumu, Türk Hava Yolları (THY), vb. Havacılık ve Uzay Ajansları, Türk Silahlı Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Osinografi Dairesi, Televizyon Kanalları vb. Kitle İletişim Kurumları, Rüzgâr ve Güneş Enerjisi Şirketleri, Tarım Sigortaları vb. Sigorta Şirketleri, Meteorolojik Alet Geliştiren ve Kuran Şirketler, Hidroloji ve Su Yapıları Şirketleri, Afet Yönetim Merkezleri, Yazılım Geliştirme Şirketleri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
 
Devlet yurtlarında belirli günlerde çeşitli seminerler düzenlenmektedir.