Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi

21.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Günümüzde nano bilim ve nanoteknolojinin önemi yalnızca üniversiteler tarafından değil, devlet ve özel şirketler tarafından da kavranmıştır. Öyle ki, TÜBİTAK tarafından yayınlanan “Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesinde”, zamanında sanayi ve mikroelektronik-enformatik devrimlerini yakalayamamış olan ülkemiz için, nanoteknolojinin son fırsat olduğu vurgulanmıştır. Bu teknolojiye sahip ülkelerin refah seviyesi, ekonomisi ve ulusal güvenliğinin çok daha güçlü konumda olacağı aşikardır.Bu bağlamda, çağımızın:Enerji (alternatif enerji kaynakları: güneş pilleri, yakıt pilleri);Sağlık (erken teşhis, etkili ilaç salınımı, hedefe odaklı nano kapsül ilaçlar vs),Kompozit MalzemelerPolimer TeknolojileriAkıllı MalzemeTekstilManyetik, Elektronik, Opto-elektronik MalzemeHafif ve Yüksek Mukavemetli MalzemeGüvenlik ve SavunmaUzay Araştırmaları ve Havacılıkalanlarında oluşan talepleri karşılayabilmek için yeni malzemelerin tasarımı, geliştirilmesi,üretim yöntemleri ve karakterizasyonları konularında iyi yetişmiş mühendislere ihtiyaçduyulmaktadır. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği bölümünün amacı, sanayinin ihtiyacı olan, yukarıda bahsi geçen konularda kalifiye mühendisleri ve ülkemizi ileri teknolojiler yaratan ülkeler ligine taşıyacak bilim insanları yetiştirmektir.
 
Hangi Dersler Var?
Temel malzeme bilimi ve mühendislik derslerinin yanı sıra nano malzemelerin üretim süreçleri, karakterizasyonları (mekanik, ısıl, elektriksel, manyetik, optik) ve son ürün uygulamalarını içeren dersler verilmektedir.
 
Gereken Özellikler
Fizik, kimya ve matematik gibi temel bilimlere ilgi duymak.
 
Kazanılacak Ünvan
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisi / Malzeme Mühendisi unvanı.
 
Çalışma Alanları
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği bölümü, temel malzeme üretim, karakterizasyon ve uygulamalarının yanı sıra nanoteknolojinin ufuklarını kullanarak, klasik malzeme mühendisliği yaklaşımları ile sınırlarına ulaşmış olan endüstrilere yeni kapılar açmaktadır. 21. yüzyılın hızla yenilenen ve değişen tüm endüstriyel uygulamalarında malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği bölümü mezunları;
• Birincil malzeme üretim tesislerinde,
• Beyaz eşya, otomotiv, havacılık, petrokimya, enerji, elektronik, kozmetik,
biyomedikal gibi sektörlerde,
• Savunma sanayiinde
• Demir, çelik ve diğer metal, seramik ve cam entegre işletmelerinde,
• Araştırma – Geliştirme Merkezlerinde
• Ayrıca hem ülkemizde hem de yurt dışında birçok üniversitede araştırmacı veya
akademisyen olarak çalışma imkânına sahip olabileceklerdir.
 
Yüksek gelirli öğrenciler daha çok özel yurtlarda barınmayı tercih etmektedir.