Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi

16.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Yerkabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan ekonomik yönden değer taşıyan minerallere maden denir.Bir maden mühendisi, çeşitli yöntemler kullanarak madenin konumunu ve miktarını belirler, yeraltı veya yerüstü kazılarıyla madene ulaşır, değişik metodlar uygulayarak cevherin üretimini yapar. Çeşitli endüstri dallarının hammadde ihtiyacını karşılamak için sürdürülen bu çalışmalar sırasında iş güvenliği, ekonomi, etik değer ve çevreye saygı Maden Mühendisi'nin temel hedefleridir.
 
Hangi Dersler Var?
Matematik I, Genel Fizik I, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Maden Mühendisliğine Giriş, Genel Kimya, Diferansiyel Denklemler, Açık İşletme Yöntemleri, Genel Jeoloji, Kaya Mekaniği, Mineraloji ve Petrografi, Alternatif Enerji Kaynakları, Deniz ve Gelecek Madenciliği, Raporlama ve Sunum Teknikleri, Mühendislik Etiği, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, Agrega Madenciliği ve Üretimi, Maden Arama ve Değerlendirme, Harita Bilgisi, Teknik İngilizce Endüstriyel Hammaddelerin Zenginleştirmesi, Agrega Deneyleri, Atık Yönetimi, Doğaltaş Tesis Planlama ve Üretim, Çimento Teknolojisi, Maden Ekonomisi, Ocak ve Tesis Tasarımı.
 
Gereken Özellikler
Maden mühendisi olmak isteyenlerin;
-Sayılarla akıl yürütebilme gücüne sahip,
-Kimya, matematik, fizik, jeoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
-Açık havada, yer altında, güç pozisyonlarda çalışmaya dayanıklı,
-Başkaları ile iyi iletişim kurabilen, başkalarını yönetebilen,
-Sorumlu, sabırlı ve titiz kimseler olmaları gerekir.
 
Kazanılacak Ünvan
Meslek eğitimini başarıyla tamamlayanlara "Maden Mühendisliği" lisans diploması ve "Maden Mühendisi" unvanı verilmektedir.
 
ÇaMaliye Bölümü Hakkında Bilgizunların çalışma olanakları devlet sektörü olarak; TKİ, TTK Genel Müdürlükleri, Maden İşletme Genel Müdürlüğü, MTA Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabi Kayaklar Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, üniversite ve yüksek Okullarında çalışabilirler. Özel sektör imkanları; seramik, cam ve çimento fabrikalarında, mermer ve doğaltaş ocağı işletmelerinde, tünel ve metro çalışmaları yapan şirketlerde istihdam edilebilmektedirler.
 
Kız yurtları olsun erkek yurtları olsun gerekli imkanları sağlayarak öğrencileri desteklemektedir.