Jeofizik Mühendisliği Hakkında Bilgi

16.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Jeofizik, yeryuvarının ve diğer gezegenlerin fiziksel yapısını, yerin davranışını, depremleri inceleyen, yeraltı kaynaklarını (su, petrol, doğalgaz, maden yatakları, jeotermal alanlar), arkeolojik ve kültürel kalıntıları arayan, mühendislik yapıları ile kentsel yer seçimini belirleyen, fizik yasaları uyarınca matematiği ve jeolojiyi kullanarak yeraltının anlaşılmasını sağlayan, görüntüleyerek araştıran ve yeryuvarının dinamik davranışlarını belirleyen bilim dalıdır. Jeofizik Bilimi, yeryuvarını oluşturan kayaçların ve yer malzemelerinin farklı fiziksel değiştirgenlere bağlı olarak geliştirilmiş çeşitli yöntemleri içinde barındırmaktadır. Sismoloji, Sismik, Elektrik ve Elektromanyetik Yöntemler, Gravite ve Manyetik Yöntemler, Radyotermik ve Jeotermik Yöntemler bunlar arasında yer alır.
 
Hangi Dersler Var?
1. ve 2. yıl temel mühendislik dersleri (matematik-fizik-kimya), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İngilizce ve Türk Dili dersleri alınır. 3. ve 4. Yıl ise mesleğe yönelik uzmanlık dersleri alınır.
 
Gereken Özellikler
Analitik düşünme yeteneğine sahip, neden sonuç ilişkisini çıkartabilen, yaratıcı olmak, yeniliğe ve değişikliğe açık olmak. Özellikle bilgisayar ve bilişim teknolojileri ile ilgilenmek gerekir
 
Kazanılacak Ünvan
Jeofizik Mühendisi unvanı.
 
Çalışma Alanları
Yerin iç yapısının ve yer kabuğunun araştırılması, jeolojik haritalama, havza araştırmaları, hidrokarbon araştırmaları (kömür, petrol, doğalgaz), Jeotermal alanların ve maden yataklarının araştırılması, yeraltı suyu arama araştırmaları, yeraltısuyu kirliliğinin araştırılması, su yataklarına deniz suyu girişiminin haritalanması, karstik boşlukların araştırılması, mühendislik yapıları yer, temel, zemin araştırmaları, mühendislik yapıları yapı, donatı araştırmaları, arkeolojik ve kültürel yapıların araştırılması, kentsel dönüşüm yer seçimi araştırmaları, katı atık alanlarının ve yeraltı suyuna etkilerinin araştırılması konularında çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel sektörde çalışabilmektedirler.
 
Yurt dışında okumak isteyen öğrenciler, okula yakın barınma yurtlarını araştırmasında fayda var.