İstatistik Bölümü Hakkında Biligi

14.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Bölümün amacı öğrencilere sosyal, ekonomik, kamu ve özel sektörlerde gerçekleştirilen deney ve gözlemler sonucunda elde edilen verilerin analizini yaparak bunlardan doğru ve etkili sonuçlar ve yorumlar çıkarabilmeleri için gerekli bilgi donanımını vermektir. Lisans programı mezunları akademik araştırma ve eğitim-öğretimde başarılı bir kariyer sahibi olmalarının yanında, tıbbi bilişimden bankacılık ve sigortacılık sektörüne kadar çok geniş bir yelpazede bilgisayar teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak, veri toplama, analizi ve yorumlaması gerektiren işlerde yetkin olarak görev alırlar.
 
Hangi Dersler Var?
Olasılık, İstatistiğin Temel Prensipleri, Kalkülüs-Analitik Geometri, Akademik İngilizce, Doğrusal Modeller, Alan Araştırması Yöntemleri, Stokastik Süreçler, Çok Değşkenli Analiz, İstatistiksel Yöntemler, İstatistiksl Deney Tasarımı, Kalkülüs-Çok Değişkenli Tasarımlar, Parametrik Olmayan İstatistik, Diferansiyel Denklemlere Giriş, Temel Lineer Cebir, İleri Düzey Okuma ve Sözlü İletişim(ing.), İstatistikte İleri Matematik, Alan Örneklemesi Teknikleri, Olasılık Teorisi, İstatistiksel Veri Analizi,
 
Gereken Özellikler
Matematiksel düşünme, analiz ve sentez yeteneğine sahip olmak.
 
Kazanılacak Ünvan
İstatistikçi unvanı
 
Çalışma Alanları
Türkiye’de, bankaların, ulusal ve uluslararası özel şirketlerin, çeşitli devlet kurumlarının, bakanlıkların, sigorta şirketlerinin, araştırma, aktüerya, finans, bilgi-işlem, risk, ekonomik araştırmalar, planlama gibi bölümlerinde işe başlayabilirler. Mezunların çalıştığı başlıca yerler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kamu ve özel bankalar, sigorta şirketleri, bilgisayar yazılım şirketleri, reklam şirketleri, araştırma şirketleri ve akademik kurumlardır.
 
Tercih yaparken yurtlarda barınmak isteyecek öğrenciler ,yurdun bulunduğu konumu göz önünde bulundurmasında fayda var.