İşletme Bölümü Hakkında Bilgi

14.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
İşletmelerin kuruluşu, finansmanı, üretim araçlarının sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanması, sistemin örgütlenip yönetilmesi ve mali olayların izlenmesi amacını güden bilim dalını kapsayan işletme bilimi, fakülte bazında bu süreçleri öğrencilere benimsetmektedir.Hangi dersleri alıyorlar:
 
Hangi Dersler Var?
İşletmelerin kuruluşu, finansmanı, üretim araçlarının sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanması, sistemin örgütlenip yönetilmesi ve mali olayların izlenmesi amacını güden bilim dalını kapsayan işletme bilimi, fakülte bazında bu süreçleri öğrencilere benimsetmektedir.
Hangi dersleri alıyorlar:
 
Gereken Özellikler
Mikroiktisada Giriş, Davranış Bilimleri, Yönetim İlkeleri, Üretim Stratesjisi ve Üretim Sistemi Tasarımı, Pazarlama Yönetimi,Finansal Yöneim I-II, Yönetim Bilgi Sistemleri bölüm dersleri arasında yer alıyor.
 
Kazanılacak Ünvan
İşletme bölümü lisans diploması
 
Çalışma Alanları
Mezunlar özel sektörde şirketler tarafından satış, pazarlama, muhasebe, finansman, satın alma, planlama ve bütçeleme, üretim gibi birçok departmanda istihdam edilmektedir. İşletme mezunları ayrıca bankalar, bağımsız denetim şirketleri, sigorta şirketleri gibi finans sektöründeki işletmelerde de çalışma imkanı bulmaktadır. Bunun yanında gerekli koşulları yerine getirerek belge alanlar, Serbest Muhasebecilik, Mali Müşavirlik alanında da çalışabilmektedir. Kendi işini kurmak isteyen girişimci mezunlar dört yıl boyunca aldıkları eğitimin rehberliğinde bir işyeri kurup, işletme imkanına sahip olmaktadır. Kamu sektöründe de birçok kurumda istihdam olanağı bulan işletme mezunları, yüksek lisans ve doktoraya da devam ederek akademik kariyer yapabilirler.
 
Kız yurtlarında belirli günlerde kurslar düzenlenmektedir.Bu kurslara tüm öğrenciler katılabilmektedir.