İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Hakkına Bilgi

14.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
İşletme Bilgi Yönetimi, şirketlerin hedeflerine daha verimli yöntemlerle ulaşabilmesi için insan ve teknoloji kanalıyla bilginin oluşturulması, paylaşılması ve uygulamaya konulması süreçlerini kapsar. Bilgiyi, üretim ve yönetim süreçlerinin temel değişkeni olarak gören bu disiplin, bilginin kazandığı stratejik değerle kurumsal rekabetin önemli bir unsuru konumuna gelmiştir.İşletme Bilgi Yönetimi bölümünün amacı, kendilerine yöneticilik kariyeri çizmek isteyen ögrencileri, günümüz iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte, güçlü teorik bilgisinin yanısıra bilişim teknolojileri ve bilgi yönetimi konularında donanımlı, etkin iletişim becerilerine sahip uluslararası nitelikte yönetici adayları yetiştirmektir.İşletme Bilgi Yönetimi eğitim programı, mezunlarının;Donanımları işgücü piyasalarının talepleri ve ülkenin istihdam politikasına uygun,Yöneticilik ve liderlik bilgi ve becerilerine sahip,Günümüz işletmelerinin örgütsel yapıları ve temel fonksiyonları konusunda donanımlı,Bilgi sistemlerini etkin ve stratejik düzeyde kullanabilen, yönetebilenAnalitik düşünen, sorunları dogru tanımlayıp analiz edebilen, alternatif çözümler üretebilen,Etkin iletişim kurabilen, kurum içi ve dışında bu becerilerini verimli olarak kullanabilen,Günümüz rekabetçi ortamını yaptıkları stajlarla deneyimlemiş, yaratıcı, yenilikçi bireyler olmaları hedeflenerek tasarlanmıstır.
 
Hangi Dersler Var?
Öğrenciler, iş idaresi kapsamında zorunlu ve seçmeli ders kümelerinden pazarlama, muhasebe, insan kaynakları ve finans gibi dersler alarak işletme ve yönetim konularında geniş bir bakış açısı edinmektedir. Bilgi yönetimi çerçevesinde verilen dersler doğru bilgiye erişme, analitik düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Bilkent  Üniversi’ndeki teknolojik olanakların da katkısıyla öğrenciler, ofis sistemleri, veri tabanı yönetimi, internet sitesi tasarımı, bilgi sistemleri analizi ve yönetimi ile yönetim bilgi sistemleri içerikli derslerden üst düzeyde faydalanırlar. İletişim dersleri ise öğrencileri duygusal zeka ve iş iletişimi gibi profesyonel hayat kavramlarıyla tanıştırır. Bu dersler sunum teknikleri, projeler ve takım çalışması yöntemleriyle desteklenir.
 
Gereken Özellikler
Ticari hayatın içerinden günümüz işletmelerinde  kariyer hedefleyen, amacı bilgi teknolojilerini etkin kullanan güçlü iletişim becerilerine sahip  bir yönetici olmak olan herkes, yönetim fonksiyonlarının teorik-pratik senteziyle verildiği, iletişim ve bilgi teknolojileriyle bütünleştirildiği Bilkent Üniversitesi İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü'nü üniversite tercihlerinde değerlendirebilirler.
 
Devlet yurtları dar gelirli öğrencilere çeşitli sosyal yardımlar vermektedir.