İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi

14.12.2020
Blog Başlık
 
Bölüm Hakkında Bilgi
Bilimsel, etik ve sorumluluk sahibi uzmanlar, mühendisler yetiştirmektir. Sağlık ve güvenlik anabilim dallarında eğitim alan öğrencilerin bedensel, ruhsal, sosyal yönden sağlıklı çalışma ortamları sağlanmasında etkin rol almalarını sağlamak. Sıfır meslek hastalığı” ve “sıfır iş kazası” hedefinin gerçekleşmesinde katkı sağlamak.
 
Hangi Dersler Var?
İlk yıl, temel mühendislik dersleri ve alan derslerine giriş eğitimi verilmektedir. İkinci ve üçüncü yıl, meslek hukuku ve mevzuatı yanında, teknik konulara ve işçi sağlığını ilgilendiren temel konulara yer verilmektedir. Mühendislik yaklaşımını destekleyen derslerle devam etmektedir. Diferansiyel Denklemler, İş Sosyolojisi,  Ergonomi, Toksikoloji, Kişisel Koruyucu Donanımlar, İş Hijyeni Yangın dersleri bunlardan bazıları olup son yıl, ihtisas alanlarına yönelik derinleşme hedeflenmiştir. Elektrikle çalışılan işlerde İSG, Maden ve İnşaatlarda İSG gibi ihtisas dersleri vardır. Öğrenciler, her yıl dönem projesi yapmakla yükümlüdür.
 
Gereken Özellikler
Lise diploması yanı sıra MF-2 türünden açıklanan taban puana sahip olmak.
 
Kazanılacak Ünvan
İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri olarak nitelendirmekle birlikte Güvenlik Mühendisi unvanı da alacaklar.
 
Çalışma Alanları
6331 sayılı kanunla birlikte, iş yeri tehlike sınıfına göre ve çalışan insan sayısına paralel İSG uzmanı çalıştırma zorunluluğu gelmiş olup, tüm işyerlerinde İSG uzmanı hizmet vermek zorunluluğu vardır. Bu anlamda sektörde en geniş iş imkânına sahip meslek grubudur
 
Özel yurtlarda barınmak isteyen öğrenciler başvuru formunu doldurmasında fayda var.