İnşaat Mühendisliği Hakkında Bilgi

14.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
İnşaat Mühendisliği, mühendislik biliminin en eski ve temel mühendislik dalıdır. Amacı; temel kuramsal bilgilerle donanmış, kendi kendine öğrenme becerisini geliştirmiş, gözlem yapabilen, sorgulayan, analitik düşünen, yaratıcı çözüm üretip karar alabilen, etik değerleri benimsemiş, iletişim yetenekleri gelişmiş, takım çalışması yapabilen mezunlar yetiştirmektir. Esnek ve çok yönlü ders programı ve araştırma ve uygulama projeleri yardımıyla gerek tasarım ve uygulama mühendisliği görevlerinde gerekse araştırma-geliştirme alanında çalışabilecek, ufku açık inşaat mühendisleri yetiştirmektedirler.
 
Hangi Dersler Var?
Analiz, İnşaat Mühendisliğine Giriş, Fizik, Teknik Resim, Ekonomi, Genel Kimya, Ekonomi, Türevsel Denklemler, Mekanik, Malzeme Bilimi, Olasılık ve İstatistik, Akışkanlar Mekaniği, Yer Bilimleri, Çelik Yapılar, Türevsel Denklemler, Mukavemet, Olasılık ve İstatistik, Zemin Mekaniği, Hidrolojik Mühendislik, Betonarme, Çevre Mühendisliği, Temel Mühendisliği, Ulaşım Sistemleri.
Geoteknik, Yapı, Hidrolik, Çevre, Ulaşım, Kıyı Liman, Yapı Malzemesi, Mekanik, Yapı İşletmesi.
 
Gereken Özellikler
İnşaat mühendisliği alanında çalışmak isteyen bir kimsenin sayısal akıl yürütme, uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip; matematiğe, fiziğe, ekonomiye ilgili ve bu alanda iyi yetişmiş bir kimse olması gereklidir. Her bilim dalında olduğu gibi, inşaat mühendisliğinde de, kişinin bilgilerini anlamlı bir düzen içinde biraraya getirerek sentez yapabilme ve bundan yararlanarak problem çözebilme yeteneğini geliştirmiş olması gereklidir. Ayrıca iş sahipleri ve işçilerle iyi ilişkiler kurabilen, sabırlı, hoşgörülü ve düşüncelerini başkalarına iletebilen bir kimse olmak da inşaat mühendisliğinde aranan kişilik özellikleridir.
 
Kazanılacak Ünvan
İnşaat mühendisliğini bitiren öğrenciye “İnşaat Mühendisi” ünvanı verilir. Kurucu mühendislik sayılan inşaat mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından bu meslekte çalışanlar çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duymaktadır. Bu dalların başlıcaları, yapı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi, ulaşım vb. dir. Lisansüstü öğretim düzeyinde, öğrencinin bu alanlardan birinde bilgi ve yeteneğini geliştirmesi ve seçtiği alan içinde bulunan belli bir problem üzerinde özgün araştırma yapması eklenir. Uzmanlık ve çalışma alanı ne olursa olsun, inşaat mühendisi kuracağı yapının dayanıklılığını sağlamakla yükümlüdür. Bunun yanında, inşaat için gerekli malzeme ve personeli, bunların maliyetini hesaplar, malzemeyi satın alır, iş planını hazırlar, inşaatı denetler. Bu çalışmaları, yakın mesleklerden kişilerle işbirliği ve dayanışma içinde gerçekleştirir.
 
Çalışma Alanları
İnşaat mühendisliği çalışmalarının önemli bir bölümü büroda gerçekleştirilirse de, bir bölümü uygulama alanında yer alır. Bu nedenle, inşaat mühendislerinin bazıları büroda, bazıları şantiyede, pek çoğu da her iki alanda görev yaparlar. Ülkemizde inşaat mühendisleri, Bayındırlık ve İskân, Orman, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlıklarında, DSİ ve Karayolları Genel Müdürlüklerinde, kamu iktisadi teşekküllerinde görev almakta, bir kısmı ise serbest çalışmaktadır. Gelecekte inşaat mühendislerine duyulan gereksinme daha da artacaktır. İnşaat mühendisleri müteahhit olarak serbest de çalışabilirler
 
Erkek öğrenciler yurtlarda barınmaktan ziyade ev ortamında arkadaşlarla yaşamayı tercih eder.