İngilizce Öğretmenliği Hakkında Bilgi

14.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Alanında donanımlı, çağdaş öğretim teknikleri ve teknolojileri konusunda bilgili, kültürlü, araştırma yapmasını ve kendisini geliştirmesini bilen İngilizce öğretmenleri yetiştirme amacıyla kurulmuş bir bölümdür.
 
Hangi Dersler Var?
Derslerin yüzde ellisi bölüm dersleri (Öğretim yöntemleri, Materyal geliştirme, İngilizce Grameri vb), diğer yüzde ellisi ile kendi istedikleri diğer bölümlerden alabilecekleri seçmeli dersler. Böylece öğrenciler kendi alanlarında branşlaşırken bir yandan da ilgilendikleri başka bir alandan veya birden fazla alandan dersler alarak kendilerini geliştiriyorlar. Son sınıfta orta dereceli okullarda staj yaparak tecrübe kazanıyorlar. Ayrıca isteyen öğrencilerimiz üniversitenin hazırlık programında da gözlem yapabiliyor. İngilizce öğretmenliği alanı dışında yabancı dil olarak Türkçe öğretimi konusunda bir ders de alıyorlar ve üniversitemizde verilen yabancılara Türkçe derslerinde staj yapıyorlar.
 
Gereken Özellikler
İngilizce seviyelerinin iyi olması, iyi olmayanlarında iyileştirmek istemesi ve çaba göstermesi gerekmektedir. Bunun dışında kendisini yazılı ve sözlü olarak iyi ifade edebilen, grup içinde aktif yer alarak çalışmalar yapabilen, araştırmayı, öğrenmeyi ve öğrendiklerini başkalarıyla paylaşmayı seven genç dinamik öğretmen adayları bölümde başarılı oluyorlar.
 
Kazanılacak Ünvan
İngilizce öğretmeni unvanı ile mezun oluyorlar.
 
Çalışma Alanları
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında ve özel okullarda İngilizce öğretmenliği, üniversitelerde hazırlık programlarında okutmanlık, dil kurslarında öğretmenlik yapabiliyorlar. Öğretmenlik dışında editörlük, tercümanlık yapabiliyorlar. Şirketlerin dış ticaret ya da dış ilişkiler bölümlerinde çalışabiliyorlar. Gazetelerin dış haberler bölümlerinde çalışabiliyorlar. Yabancılara Türkçe dersi verebiliyorlar ve bu alanda çalışan Türkçe Öğretim Merkezleri’nde çalışabiliyorlar.
 
Kız yurtlarında belirli günlerde kurslar düzenlenmektedir.Bu kurslardan öğrenciler faydalanabilmektedir.