İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi

14.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Bölümde yetkin bir İngilizce bilgisine sahip, İngiliz edebiyatı ve kültürüne hakim, İngiliz dili ve edebiyatı konularında dünyada meydana gelen gelişmeleri takip edebilen, eleştirel okuma ve düşünme kabiliyetleri üst düzeyde öğrenciler yetişmektetir. Bölüm öğrencilerinin farklı ders seçenekleri onların kişisel ve akademik gelişimine olanak sağlar. Çeşitli yabancı diller (Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Japonca, Rusça, Arapça), sosyal bilimler (psikoloji, uluslarası ilişkiler, siyaset bilimi), tiyatro, müzik ve güzel sanatlar konularında aldıkları derslerle öğrenciler kapsamlı bir bilgi birikimine sahip olmaktadırlar.
 
Hangi Dersler Var?
İngiliz Tarihi, Edebiyata Giriş, Çeviri (İngilizce­Türkçe, Türkçe­İngilizce), Kısa Hikaye, Romana Giriş, 19. yy Romanı, Tiyatroya Giriş, Edebi ve Kültürel Çalışmalar, Edebi Makale Yazımı, Teori ve Eleştiri Kuramlarına Giriş, Dünya Mitolojisi, Şiir, Shakespeare I ve II, Modern İngiliz Romanı I ve II, 17 ve 18 Yüzyıl Edebiyatı, Rönesans Edebiyatı, İngiliz Tiyatrosu, Romantik Şiir, 20. Yüzyıl Şiiri, Kolonileşme Sonrası Edebiyat, Viktorya Dönemi Yazarları ve Şairleri.
 
Gereken Özellikler
Üniversite sınavında Dil puan türünde gereken puanı almak.
 
Kazanılacak Ünvan
İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans diploması
 
Çalışma Alanları
Mezunlar özel sektör ve kamu sektöründe reklam, çeviri, ofis yöneticiliği, danışmanlık, turizm, sigorta, bankacılık, finans, eğitim, senaryo yazarlığı, televizyon, radyo yayıncılığı konularında çalışabilir. Formasyon eğitimi almış öğrenciler Milli Eğitim Bankanlığ'ına bağlı özel okullarda ve devlet okullarında öğretmenlik yapabilir. Mezunlar, İngilizce öğretim yapan üniversitelerin İngilizce hazırlık okullarında öğretim görevlisi olarak çalışabilir veya İngilizce öğreten özel öğretim kurumlarda öğretmenlik yapabilir.
 
Devlet yurtlarında barınmak isteyen öğrenciler ön başvuru haberlerini takip etmekte fayda var.