Geomatik Mühendisliği Hakkında Bilgi

09.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Geomatik, yer yuvarı ve yer yüzü ile ilgili konum bilgilerinin üretiminden kullanılmasına etkin bir iş akışını oluşturmanın bilimi ve teknolojileri bütünüdür. Geomatik Mühendisliği ise arazi yönetimi kapsamında kadastro, taşınmaz mal değerleme ve geliştirilmesi kavramları ve bunlara bağlı arazi/kent bilgi sistemi düzenlemelerini de içermektedir.
 
Hangi Dersler Var?
Geomatik Mühendisliği bölümü eğitim programı; Temel Matematik ve Temel Bilimler eğitimi, Temel Mühendislik Bilimleri eğitimi, Meslek eğitimi, Genel eğitim, olmak üzere 4 ana bileşenle düzenlenmiştir.
 
Gereken Özellikler
Üniversite sınavlarında yeterli puanı almak.
 
Kazanılacak Ünvan
Geomatik Mühendisi.
 
Çalışma Alanları
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Coğrafi Bilgi Teknolojileri sektörü hızla gelişen ve büyüyen sektörler arasındadır. Bu sebep ile Geomatik Mühendisleri için iş sahası çok geniştir. Kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarında, başta Coğrafi/Kent/Arazi/Afet Bilgi Sistemleri, altyapı, inşaat, imar, planlama, seyir, enerji, çevre, orman, ulaşım, savunma sanayi ve iletişim sektörleri olmak üzere, geniş bir yelpaze içerisinde çalışma olanağına sahiptirler. Özel sektör dışında Geomatik Mühendislerinin istihdam edilebileceği kamu kurumlarından bazıları; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Belediyeler, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Harita Genel Komutanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletme Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı.
 
Özel Koşul Var Mı?
Yok
 
Zorunlu Staj Var Mı?
Var
 
Erasmus / Farabi / Mevlana
Var
 
DGS İle Geçiş Var Mı?
Var
 
Özel yurtlarda sunulan hizmetler öğrencileri akademik hayatlarında destekler.