Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hakkında Bilgi

07.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün hedefi; kişi ve toplum sağlığını önemli ölçüde etkileyen, sosyal ve ekonomik kayıplara ve çeşitli fonksiyon bozukluklarına neden olan hastalık, yaşlılık, ağrı, yaralanma veya diğer tüm durumlarda bireyin fiziksel fonksiyonunun korunması ve en üst düzeye çıkarılmasını hedefleyen rehabilitasyon hizmetlerini sunan Fizyoterapist yetiştirmektir.Fizyoterapist; sağlıklı kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini artırmak için mesleğiyle ilgili ölçüm ve testleri yaparak protokolleri belirleyen, planlayan ve uygulan kişidir. Bunun yanı sıra hastalık durumlarında; fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi veya uzmanlık eğitimi sırasında / sonrasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon rotasyonu yapmış uzman hekimlerin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının iyileştirilmesi amacıyla gerekli uygulamaları yapar.Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü; teknolojik ve bilimsel gelişmeler ışığında teorik, uygulamalı eğitim ve öğretimini öğrencilerine sunar. Bunu yaparken de toplum sağlığı ve yaşam kalitenin geliştirilmesinde etkili çalışmalar yapan, projeler üreten, uluslar ve uluslararası alanlarda tanınan, mesleğinde üstün niteliklere sahip fizyoterapistler yetiştirmeyi kendine misyon edinmiştir.Bugün rehabilitasyon ekibi kavramının yavaş yavaş oturmakta olduğu ülkemizde bu ekibin önemli bir parçası olan, hemen hemen tüm tıp dallarıyla bağlantıda olan fizyoterapistler, üniversitemizde yalnızca bilgi ve becerilerin geliştirilmesi yönünde değil aynı zamanda sosyal ve iletişim becerilerinin gelişmesi için de teşvik edilirler.
 
Hangi Dersler Var?
Fizyoloji, Anatomi, Elektroterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Ölçme ve Değerlendirme, Kinezyoloji ve Biyomekani, Manipülatif Tedavi ve Mobilizasyon Teknikleri, Tedavi Hareketleri, Ortopedik Hastalıklar ve Rehabilitasyonu, Kardiyo Pulmoner Hastalıklar ve Rehabilitasyonu dersler arasında yer alır.
 
Gereken Özellikler
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü hastalarla veya engelli kişilerle uzun süreli birliktelik ve yakın çalışma gerektiren bir bölümdür. Ayrıca sağlıklı bireylerde de iyilik halinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için çalışırlar. Bu nedenle bu bölümde öğrenci olmak isteyen kişilerin sabırlı, hoşgörülü, güler yüzlü, empati yeteneğine sahip, sorumluluk sahibi, hasta haklarına saygılı, iletişim becerileri yüksek kişiler olmaları gerekir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında farklı meslek grupları (doktor, hemşire, konuşma terapisti, diyetisyen, sosyal görevli gibi) ile bir arada çalıştığından bu bölümü seçen kişilerin ekip çalışmasına yatkın olması da gerekir. Teorik bilgilerin yanı sıra fizyoterapide kullanılan cihazların uygulamaları, egzersizler, manuel yani elle yapılan bazı teknikler, masaj, manuel tedavi gibi pratik uygulamalar da yapılır.
 
 
 
Kazanılacak Ünvan
Fizyoterapist unvanı alır.
 
Çalışma Alanları
Fizyoterapistler geniş bir çalışma alanına sahiptir. Hastanelerde, rehabilitasyon ve fizik tedavi merkezlerinde, tıp merkezlerinde, özel kliniklerde, yaşlı ve özürlü bakımevlerinde, spor merkezlerinde, okullarda, spor kulüplerinde, sağlıklı yaşam merkezlerinde çalışabilirler. Yine fizyoterapistler hem devlet hem de özel kuruluşlarda istihdam edilebilirler. Kadın doğum alanında çalışıp hem anne hem de bebeğin sağlıklı gelişimi ile ilgilenebildikleri gibi, özürlü çocuklarla çalışırken onların maksimum bağımsızlık düzeyine ulaşabilmeleri için hippoterapi, Bobath tekniği gibi yöntemler de kullanırlar. Özetle sağlık sektörünün tüm alanlarında fizyoterapist görev alır. Fizyoterapistler bebek, çocuk, erişkin ve yaşlılık gibi yaşamın tüm evrelerindeki hastalarla ilgilenir.
 
Özel Koşul Var Mı?
Var
 
Zorunlu Staj Var Mı?
Var
 
Erasmus / Farabi / Mevlana
Evet.
 
DGS İle Geçiş Var Mı?
Var
 
Kız yurtları gerek güvenlik sistemleriyle gerek sunduğu hizmetler ile öğrencileri memnun etmektedir.