Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi

02.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Eğitim Fakültelerinde ortaöğretim birinci kademesinin(ortaokul) öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere, eğitim, öğretim ve araştırma yapar. Öğretmen, fen bilimlerinde gerekli alt bilgi birikimini vermek üzere öğrecileri yetiştirir. Bulunduğu okulun genel amaçlarına göre hazırlanmış müfredat programı çevresinde konularını planlar, derslerini işler, gerekli deney ve uygulamaları yapar. Öğretmen olmak isteyen bir kimseden sözel ifade gücüne sahip, insanlara birşeyler öğretmekten hoşlanan sabırlı bir kişi olması beklenir.Fen bilgisi öğretmenliği programının amacı, ilköğretimin ikinci basamağında bulunan öğrencilere fizik, kimya, biyoloji bilimleri ile ilgili temel tutumları kazandıracak öğretmenleri yetiştirmektir.
 
Hangi Dersler Var?
Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince Temel Fizik, Temel Kimya, Genel Matematik, Mekanik, Genel Biyoloji, Genel Ekoloji, Eğitim Sosyolojisi, Genetik, Çevre Biyolojisi, Öğretmenlik Uygulaması, Rehberlik vb. dersler alırlar. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
Gereken Özellikler
- Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
- Sayısal düşünme yeteneği gelişmiş, fen bilimlerine ilgi duyan,
- Gözlemci, ayrıntıları algılama gücü gelişmiş,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen; dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.
 
Kazanılacak Ünvan
Fen Bilgisi Öğretmeni
 
Çalışma Alanları
Fen bilgisi öğretmeni, sınıfta ve laboratuvarda görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.
 
Özel Koşul Var Mı?
-
 
Zorunlu Staj Var Mı?
Var
 
Özel yurtlar genellikle yüksek gelirli öğrenciler tarafından tercih edilmektedir.