Elektrik Mühendisliği Nedir Hakkında Bilgi

02.12.2020
Blog Başlık
Programın Amacı
Elektrik Mühendisliği programının amacı; kuwetli akımlarla çalışan alet ve sistemlerin yapımı, geliştirilmesi, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve sistemin bakımıyla ilgili eğitim yapmaktır.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler; Bu programda Matematik, Fizik ve istatistik gibi bilim dalları ile ilgili derslerden başka, Elektromanyetik Alan Teorisi, Devre ve Sistem Analizi,Enerji iletim Hatları,Elektrik Enerji Üretimi, Elektriksel Mekanik, Güç Elektriğinin Endüstride Uygulanması, Elektrik Tesislerinde Güvenlik gibi dersler kuramsal ve uygulamalı olarak okutulmaktadır. Yaz aylarında staj yaptırılır.
 
Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları  İşler Elektrik Mühendisliği programını bitirenlere "Elektrik Mühendisi" unvanı verilir. Elektrik mühendisi üretme, iletme ve dağıtmayla ilgili sistemlerin, projelerin yapılması, geliş­ tirilmesi, kullanılması ve denetimi; enerji üretiminden mik­ roelektronik eleman, elektronik devre düzen ve sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretimiyle ilgili işleri planlar ve yürütülmesini sağlar.
 
Çalışma Alanları; Elektrik Mühendislerinin büyük bir kısmı, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere PIT, TRT ve Türk Telekom gibi kamu kuruluşlarında, bir kısmı özel sektörde ya da serbest çalışmaktadırlar . Ülkemizin elektrik mühen­ dislerine gereksinmesi vardır . Elektrik mühendisleri, öğ­ retmenlik meslek bilgisi kazandıran ek bir eğitim görmüş olmak koşulu ile meslek liselerine, elektrik alanı ile ilgili dersleri okutmak üzere öğretmen olarak atanabilirler.
 
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:Popülerliğini ve iş alanını koruyacak bir gelişim süreci içindedir.
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
-Teknolojiye ilgi duyması ve bu alandaki gelişmeleri takip etmesi
-Tasarım gücü kuvvetli, yaratıcı olması
-Fen alanına özellikle fizik konularına ilgi duyması ve bu konuda başarılı olması
-Bir işi planlamadan önce derinliğine araştırma yapabilme yeteneğine sahip olması
-Liderlik ve ikna yeteneği gibi kişilik özelliklerine sahip olması
-İş birliğine açık olması
-Yeniliklere ilgi duyması
-Dikkatli, sorumluluk sahibi olması
-Düzenli ve sistemli çalışma alışkanlığı olması
-Beyin ve el koordinasyonunun yüksek olması gerekir.
 
Tercih yapmadan önce okulun yurda olan uzaklığını göz önünde bulundurmak gerekir.