Ekonometri Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

01.12.2020
Blog Başlık
İktisat kanunlarının niceliksel olarak ortaya konması ve çeşitli iktisat sorunlarının niceliksel olarak incelenmesi, uygun kararların alınması, planlama ve iktisat teorilerini uygulama teknikleri konularında eğitim yapılır.
 
Çalışma Alanları:
Ekonometristler iktisat mezunlarının çalışabileceği tüm alanlarda çalışabilir ve aynı veya benzer işleri ya- pabilirler. Ayrıca, aldıkları eğitim daha çok sayısal bilgilere dayalı olduğu için, çalıştıkları kamu veya özel sektör kuruluşlarının araştırma birimlerinde mikro ve makro iktisat, uluslararası iktisat ve yöneylem alanlarında uygulamaya dönük araştırmacı olarak çalışabilirler. Ekonometristler, iktisat biliminin elde ettiği bilgileri anlamlı sayısal verilere dönüştürerek, toplumun bu bilgilerden doğrudan doğruya yararlanabilmesi için çalışırlar.
 
İktisat ve işletme bölümü mezunlarının çalışabileceği tüm alanlarda çalışabilecekleri için iş alanı geniştir.Ancak bu alanların uygulama birimlerde görev alacaklardır.
 
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Ekonomik sorunların aşılması, ekonomi biliminin gelişmesine, bu bilimin elde ettiği bilgilerin sayısal ola- rak ifade edilmesi ve uygulanmasına bağlıdır. Bu nedenle bu alanda yetişmiş uzmanlara her zaman ihtiyaç olacaktır.
 
Bu Mesleği Seçenlerde Ne Gibi Nitelikler Olmalı:
-Sayısal düşünme gücü yüksek olması
-Sayılarla uğraşmaktan hoşlanması
-Ekonomik ve sosyal olaylara ilgi duyması
-Disiplinli çalışmaya yatkın olması
-Matematik ve istatistiğe ilgi duyması
-Araştırma ve yorumlama yeteneğine sahip olması gerekir.
 
Kız yurtlarında sunulan hizmetler öğrencileri memnun etmektedir.