Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

01.12.2020
Blog Başlık
Dil ve konuşma bozuklukları uzmanların çalıştığı hastalık grupları sözel ve sözel olmayan iletişim sorun- larından, yutma ve yeme bozuklukları olan bireylerin sağaltımına kadar geniş bir aralığı kapsar. Gelişimsel dil bozuklukları, ses bozuklukları, artikülasyon / fonolojik bozukluklar, kekemelik, dudak – damak yarıklarına bağla gelişen konuşma bozuklukları, dil edinimi gerçekleştikten sonra bir kaza ya da beyin kanaması sonrası gelişen konuşmanın bozulması ya da kaybolması (afazi), edinilmiş yutma bozuklukları dil ve konuşma bozuklukları uzmanlarının çalışma alanlarıdır.
 
Çalışma Alanları:
 
Dil ve konuşma bozuklukları uzmanları iletişim bozukluklarının önlenmesi, tanılanması ve sağaltımı konu- larında görev yapar Bu bağlamda klinik ve eğitsel programlar hazırlar, geliştirir terapi programlarını uygular, elde edilen sonuçları değerlendirir, ailelere ve ilgili meslek gruplarına danışmanlık yapar.
 
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
 
Mezun sayısının az olması bu alandaki iş bulma olanaklarını artırmaktadır.
 
Yurtlarda barınacak öğrenciler bulunduğu konum ile ön bilgi almasında fayda var.