Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

27.11.2020
Blog Başlık
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi programının amacı öğren­cilerine deniz ulaştırması konusunda gerekli temel işlet­mecilik ve yönetim bilgileri kazandırmaktır.
 
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Öğrencilere Deniz Hukuku, Sefer Planlama, Liman ve Ter­minal Hizmetleri, Brokerlik ve Deniz Sigortacılığı konula­rında da bilgi ve beceri kazandırılır.
 
Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları işler Program mezunları, denizcilik işletmelerinin merkez perso­neli, liman işletmecisi, acente, shipchandler, deniz sigortacısı, kıyı kaptanı ve marina yöneticisi olarak çalışabilmektedirler .
 
Çalışma Alanları; Mezunlar; Ulaştırma Bakanlığı'na veya özel sektöre ait denizcilik kuruluşlarında görev alırlar. Denizde görev yapacak elemanlar için iş bulma şansı çok yüksektir. Karada çalışacakların iş bulma ve ilerleme olanakları iyi İngilizce bilmeye ve mesleki ehliyete bağlıdır . Ülkemizde deniz yolu ile ulaşıma verilen önem giderek artmaktadır . Bu da mezunların iş bulma imkanlarını artırmaktadır 
 
Devlet yurtları özellikle geliri düşük öğrenciler tarafından tercih edilmektedir.