Boşnak Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

26.11.2020
Blog Başlık
Boşnak Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olanlar okuduklarını ve duyduklarını anlayabilme, kavrayabilme, yazılı ve sözlü metinleri Türkçe'ye çevirebilme, bireysel, kültürel, ekonomik ve toplumsal yaşamda iletişim sağlayabilmelerine imkân tanıyacak bir yeterlilik düzeyine ulaşırlar.
 
Mezunlara Boşnakça Okuma, Yazma, Konuşma ve Dinleme Becerileri, Boşnakça Dilbilgisi, Boşnakça Tarihi, Boşnakça Dili ve Edebiyatı, Boşnakça İleri Okuma, Sözlü İletişim Becerileri, Karşılaştırmalı Balkan Dil ve Kültür Çalışmaları, Uygulamalı Dinleme, Metin Çalışmaları, Boşnakça Yazın Çevirisi, Ardıl Çeviri, Kon- ferans Çevirmenliği, Simültane Çeviri gibi dersler verilerek ileri düzeyde sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip uzmanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır
 
Çalışma Alanları:
Boşnak Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olan öğrencilerin sayısı çok yüksek olmadığından, TRT, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, elçilik ve konsolosluklar, turizm ve otelcilik işletmeleri, gümrük işletme ve lojistik firmaları, basın-yayın ve medya kuruluşları gibi çok geniş bir alanda çalışma olanağı bulunmaktadır.
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
-Yazılı metinler üzerinde uzun süre çalışabilme sabrına ve isteğine sahip olması,
-Güçlü bir belleğe ve okuduğunu anlama yeteneğine sahip olması,
-Üst düzeyde yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olması,
-Yabancı dil ve kültürlere ilgi duyması,
-Sabırlı ve yaratıcı olması,
-İletişime açık olması gerekmektedir
 
Yurtların sunduğu imkanlar öğrencileri kendi evindeymiş gibi hissetmesine olanak verir.