Biyomühendislik Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

26.11.2020
Blog Başlık
Programın Amacı
Biyomühendislik programının amacı, temel tıp bilimleri ile mühendislik bilimlerinde kullanılan teknoloji konusunda eğitim yapmak ve tıp bilimleri ile mühendislik bilimleri arasında köprü kurabilecek teknik elemanları yetiştirmektir.
 
Teknolojideki hızlı değişimler tarımda,kimyada ve biyoloji alanında kendini göstermektedir . Biyolojik süreçlerden yararlanarak daha ucuz kimyasal madde üretimi, biyolojik temelli çalışan cipslerin üretim çalışmaları bunlardan bazılarıdır. Biyomühendislik lisans programı biyolojik sistem ve süreçlerden yararlanarak yeni teknolojilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bunun için öğrenciler mühendisliğin temel ilkelerini kavrayarak biyolojik mekanizmaları ve olayları mühendislik perspektifinden incelemeyi öğreneceklerdir . Böylelikle öğrenciler matematik, fizik ve kimya gibi temel bilimlerde çok sağlam bir altyapı oluşturarak moleküler biyoloji,biyokimya, genetik ve hücre biyolojisinin esaslarını kavrayacaklar ve bitkileri genetik değişikliğe uğratarak her seviyede yaşamın nasıl devam ettiği ve evrimleştiği konu­ sunda bütüncül bir görüşe sahip olacaklardır .
 
Programda  Okutulan  Belli  Başlı Dersler
 
Biyomühendislik programında Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Kinetik, Biyomekanik, Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri, Moleküler Biyoloji, Protein Kimyası,lmmünüloji, Farmakoloji, Hücre Fizyolojisi ve Biyokimyası Genetik Mühendisliği gibi dersler okutulur. Bölümde eğitim dört yıldır. ilk yılda Temel Mühendislik dersleri verilir. Sonraki yıllarda Fiziksel Kimya, Hücre Dinamiği, Organik Kimya, Moleküler Biyoloji, Mikrobiyoloji, Bitki Yapı ve Fizyolojisi, Biyoformatik,  Biyoteknoloji, Moleküler Evrim, Biyoteknoloji,
 
Bitki Patolojisi, Tarımsal Biyoteknoloji, Biyomoleküler Süreçlerin Modellenmesi ve Simülasyonu, Protein Mühen­ disliği gibi alan dersleri okutulmaktadır . Programın biyotek­ noloji boyutu, biyolojik sistem ve süreçlerden yararlanan yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve sanayide kullanımına dönük dersleri içeriyor. Derslerden de anlaşılacağı gibi bu bölümde okumak ve daha sonra bu alanda çalışmak isteyen­ lerin temel bilimlere özellikle kimya ve biyolojiye ilgili, laboratuvar çalışmalarından sıkılmayan, araştırma merakı olan kişiler olmaları beklenir.
 
Çalışma Alanları
Biyomühendisler; hastanelerde, ilaç endüstrisinde, çevre koruma ile ilgili kuruluşlarda,Türk Standartlar Enstitüsü'nde, Hıfz-ı Sıhha'da genetik tanı ve tedavi ile ilgili kuruluşlarda çalışma olanağı bulabilirler.
 
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Günümüzde yüksek iş bulma olanağına sahip bu meslek dalı gelecekte de popülerliğini arttırarak devam ettirecektir.
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
-Kimyasal maddelere alerjisi olmaması
-Sayısal düşünme gücüne sahip olması
-Bilimsel merakı olan, araştırmacı bir kişiliğe sahip olması
-Bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilmesi
-Matematik ve fen bilimlerine ilgili ve bu konularda başarılı olması
-Sorumlu, sabırlı, titiz olması
-Ekip çalışmasına açık olması
-Gözlem verilerini bütünleştirebilmesi
-Tedbirli, dikkatli olma ve dikkatini bir noktada uzun süre yoğunlaştırabilmesi  gerekir.
 
Yurtlara başvuru yaptıracak olan öğrenciler ön bilgi almasında fayda var.