Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

26.11.2020
Blog Başlık
Programın Amacı
Biyomedikal Mühendisliği programının amacı, tıp ve sağlık bilimlerinde kullanılan ileri teknoloji ürünü cihazları tasar­layacak ve geliştirecek teknik elemanları yetiştirmektir.
 
Programda  Okutulan  Belli  Başlı Dersler
Biyomedikal Mühendisliği programında Bilgisayar, Mate­ matik Fizik, Kimya gibi temel derslerin yanısıra Tıbbi Biyo­loji, Biyokimya, Biyomalzeme, Sinyaller ve Sistemler, Mik­roişlemciler, Biyomekanik, Biyomedikal Enstrümantasyon, Biyoteknoloji, Tıbbi Görüntüleme Sistemleri gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır .
 
Mezunların Kazandıkları  Unvan ve Yaptıkları işler
Bu programdan mezun olanlara "Biyomedikal Mühendisi" unvanı verilir. Biyomedikal mühendisleri,kalp pilleri,yapay organlar,diyaliz makinesi tasarımı ve imalatı,tıp alanında kullanılan elektronik ve bilgisayar sistemlerinin kurulması ve çalıştırılması, kan analizi için gereken sensörler, röntgen cihazları, anjiyo vb. tıbbi görüntü sistemlerinin tasarlanıp imal edilmesi gibi işleri yürütürler .
 
Çalışma Alanları
Biyomedikal mühendisler hastanelerde, ilaç ve medikal endüstrisinde, çevre koruma ile ilgili kuruluşlarda, Türk Standartlar Enstitüsü, Hıfz-ı Sıhıha Enstitüsü ile genetik tanı ve tedavi kuruluşlarında çalışma olanağı bulabilirler
 
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Hızlı gelişen teknolojiyle birlikte bu mesleğin iş olanakları daha da yükselecektir.
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
-Fikirlerini başkalarına aktarabilme ve insanları ikna edebilme gücüne sahip olması
-Araştırma, planlama ve uygulama yeteneğine sahip olması
-Yeniliklere, gelişmelere açık ve yaratıcı olması
-Hızlı sayısal düşünme gücüne ve zihinsel yeteneğe sahip olması
-Yeni ve güncel teknolojileri takip edebilmesi ve bundan hoşlanması
-Beyin ve el koordinasyonuna sahip olması
-Yeni şeyler keşfetme ve hayata geçirme tutkusuna sahip olması
-Sorumluluk duygusu gelişmiş olması
-Gözlem verilerini bütünleştirebilmesi
-Tedbirli ve dikkatli olması dikkatini bir noktada uzun süre yoğunlaştırabilmesi gerekir.
 
Yurt başvurusu yaptırmadan öğrencilerin yurtlarla ilgili ön bilgi almasında fayda var.